NIEUWSBRIEF
'MGR. SCHRAVEN EN GEZELLEN'
jaargang 8 nummer 37, april 2015
Uitgave van de 'Mgr. Schraven Stichting'

terug naar inhoudsopgave

Kerk aan bisschop Schraven en gezellen toegewijd?

Kerken dragen altijd een naam. Vaak van een heilige, die bijzondere betekenis heeft voor de gelovigen van die parochie. Dat staat bisschop Schraven en gezellen straks ook te wachten. Dat 'straks' komt ineens heel dichtbij bij tijdens het bezoek aan het dorp Qiao Zhai niet ver van de stad Zhengding waar bisschop Schraven werd vermoord.

Bij een bezoek kun je je ogen en oren niet geloven. Tijdens de Culturele Revolutie is de vroegere kerk tot de grond toe afgebroken. In de tachtiger jaren mochten gelovigen weer 'kerken' en men deed dat in de open lucht onder slechts een afdak. Hoe koud moet dat in de winter tijdens de nachtmis met kerstmis niet zijn geweest? Naast het altaar staat een enorm groot bord met een Chinese tekst over de massamoord met het woordje 'Lottum' als enig Europees woord en een foto van bisschop Schraven. De pastoor blijkt een fan van bisschop Schraven c.s. te zijn. In de negentiger jaren kreeg de parochie de vroegere grond terug en men besloot een nieuwe kerk te bouwen. Een ontwerp werd gemaakt en ook al had men het geld niet bij elkaar, in 2007 begon men te bouwen. Regelmatig was het geld op en werd gewacht op nieuwe inkomsten. Het bijzondere is wel dat de kerk door de parochianen (3.500) zelf gebouwd is. Toen de pannen op het dak moesten, hielpen 700 parochianen beurtelings dag en nacht mee die klus te klaren. De kerk heeft een neogotisch uiterlijk met zeer veel ramen en een galerij in de kerk. Midden door de kerk stroomt een beekje dat water vanaf het altaar naar de doopvont achter in de kerk brengt. Het beekje is met glasplaten afgedekt. In de grote koepel boven het altaar zijn 14 taferelen afgebeeld, waaronder één over de moord op bisschop Schraven c.s. De kerk wordt geflankeerd door twee grote torens met een kruis bovenop dat 's nachts kleurrijk verlicht is. In een van de kruisen heeft een duif een nest gebouwd. Hoe symbolisch. In dit dorp en deze parochie waait een bijzondere G/geest. Het meest bijzondere is het houtsnijwerk waarop bisschop Schraven en de pagode waar hij vermoord is, staan afgebeeld. Dit paneel krijgt een plaats in de hoofddeur van de kerk, want" deze kerk wordt toegewijd aan bisschop Schraven en gezellen zo gauw dat kan, d.w.z. na de zaligverklaring. De pastoor en het kerkbestuur glimmen van trots als ze gasten rondleiden. Het karakteriseert het zelfbewustzijn van de hedendaags katholieken in China, die openlijk en trots van hun geloof durven te getuigen.


Met verbaasde ogen horen de Chinezen aan dat de Oostenrijkse medemartelaar Thomas Ceska hier pastoor moet zijn geweest toen hij werd vermoord. Hij was pastoor van de omliggende dorpen buiten Zhengding. Dit feit versterkt hun keuze om de kerk aan de martelaren van Zhengding toe te wijden. De planning om met kerstmis de kerk voor het eerst in gebruik te nemen, is gehaald, zoals bijgaande foto laat zien. Alleen de kerkbanken zijn nog niet klaar.

Binnenkort is het kunstwerk van de gedenkkapel in Broekhuizenvorst ook in deze kerk of in de pastorie te zien. De portretten van de martelaren samen met de moordscene zullen dit dorp in China op een bijzondere manier verbinden met Broekhuizenvorst in Nederland.