NIEUWSBRIEF
'MGR. SCHRAVEN EN GEZELLEN'
jaargang 8 nummer 37, april 2015
Uitgave van de 'Mgr. Schraven Stichting'

terug naar inhoudsopgave

Restauratie kerk Broekhuizenvorst

Zondag 22 februari 2015 zal met gouden letters genoteerd staan in de geschiedenis van de kerk van Broekhuizenvorst. De kerk mocht zich na een stevige restauratie in volle glorie tonen aan een groot aantal gasten, onder wie wethouder Birgit op de Laak van de gemeente Horst aan de Maas en gedeputeerde Ger Koopmans namens de provincie Limburg. Het heeft het kerkbestuur enorm veel hoofdbrekens en 'sloten' tijd gekost om deze restauratie, vernieuwing en herbestemming van het gebouw te realiseren. De aanwezigen konden verschillende stappen in dit proces op een groot scherm volgen: van bouwlieden bezig met de renovatie van de buitenmuren tot en met de plaatsing van het nieuwe orgel, hangend aan kabels in de toren. Het priesterkoor onderging een ware metamorfose. Het kolossale altaar werd vervangen door een klein altaar. Daarmee werd ruimte geschapen voor ook andersoortig gebruik, zoals concerten en activiteiten van de Mgr. Schraven Stichting. Lof werd aan diverse participanten aan dit project toegezwaaid. Het geheel werd omlijst met een orgelconcert met hobo. De aanwezigen konden uiteraard ook de gedenkkapel voor bisschop Schraven en gezellen bezoeken en in verschillende toespraken werd daarnaar verwezen. Zo werd door de wethouder van Horst aangegeven dat fietsroutes door de gemeente langs deze plek zullen worden geleid. De historische kring presenteerde een tentoonstelling over de kerk, die minimaal 800 jaar oud is. Aan de aanwezigen werd het ontwerp getoond van het hekwerk dat de gedenkkapel moet gaan afscheiden van de rest van de kerk. Als dit geplaatst is, kan men van een echte nieuwe fase in het leven van de kerk spreken.

Een oprechte felicitatie aan het kerkbestuur voor deze titanenklus.