NIEUWSBRIEF
'MGR. SCHRAVEN EN GEZELLEN'
jaargang 8 nummer 38, juli 2015
Uitgave van de 'Mgr. Schraven Stichting'

Inhoud

Vooraankondiging activiteiten oktober

In oktober vinden weer de jaarlijkse herdenkingen plaats van de moord op bisschop Schraven en gezellen. Graag melden we nu al de data. U kunt er notitie van nemen en de dagen vastleggen
lees verder

Chinese opvolger van bisschop Schraven opnieuw opgepakt

Op 12 mei jl. is bisschop Julius Jia Zhiguo, de ondergrondse opvolger van bisschop Schraven van het bisdom Zhengding opnieuw door Chinese functionarissen opgepakt en vast gezet. Ontelbare keren is hem dit al overkomen, nu eens voor kortere en dan weer voor langere tijd.
lees verder

Bidprentje voor bisschop Schraven en medemartelaren

Nu het proces voor de erkenning als martelaren en zaligverklaring in Rome officieel geopend is, verschijnt er een gebedsprentje in verschillende talen. Vanuit verschillende hoeken van de wereld is hierom gevraagd. Het prentje verschijnt in een oplage van 40.000
lees verder

Japan en de 'troostmeisjes' in China

Wie de moord op bisschop Schraven ter sprake brengt, spreekt meteen ook over de zgn. 'troostmeisjes' die het Japanse leger van hem opeiste. Dat leverde onlangs van een toehoorder het commentaar op: "'troostmeisjes' klinkt zo lief en aardig. De Chinese vrouwen waren gewoon 'oorlogsbuit' waar Japanse soldaten recht op meenden te hebben. Het was gewoon 'vrouwenroof'. Dat is de harde werkelijkheid".
lees verder

wist u dat...

In het voetspoor van bisschop Schraven wil de Mgr. Schraven Stichting aandacht vragen voor het vraagstuk van seksueel geweld. Een greep uit de media van de afgelopen tijd.
lees verder

Op excursie naar de bisschop Schravenkapel

Groep 8 van basisschool "de Schakel" van Broekhuizenvorst brengt bezoek aan de Mgr. Schravenkapel.

De reacties van de 24 kinderen van groep 8 van basisschool de Schakel zijn positief en enthousiast over hun bezoek aan de Schravenkapel in Broekhuizenvorst. De leerkracht van groep 8 reageerde enthousiast op de vraag om een workshop/excursie te gaan doen in de kapel en met het stripboek: 'Post uit China' en de bijbehorende lesbrief te gaan verwerken.
lees verder


Secretariaat Mgr. Schraven Stichting: Kloosterstraat 54, 6369 AE Simpelveld, tel. 0455445419
Website: www.mgrschraven.nl Contact: info@mgrschraven.nl
Facebook: www.facebook.com/mgr.schravenstichting
Bankrekening Mgr. Schraven Stichting: NL74RABO0148175341 BIC: RABONL2U.
Voorzien van de ANBI-status.