NIEUWSBRIEF
'MGR. SCHRAVEN EN GEZELLEN'
jaargang 8 nummer 40, oktober 2015
Uitgave van de 'Mgr. Schraven Stichting'

terug naar inhoudsopgave

Terugblik mgr. Schravenherdenking 2015: 'Kijken in de Ziel van Martelaren in China'

 

Professor M. van Knippenberg cm

'Kijken in de ziel' van deze martelaren liep als een rode draad door de activiteiten rond de herdenking van de moord op bisschop Frans Schraven en gezellen in 1937 in China. Elk jaar wordt in het dorp Broekhuizenvorst, waar zich de Mgr. Schraven Gedenkkapel bevindt, zijn marteldood herdacht. Hun gruwelijke dood op de brandstapel was het gevolg van hun weigering om 200 Chinese vrouwen en meisjes uit te leveren aan het Japanse leger. Daarmee voorkwamen zij dat deze vrouwen hen als seksslavinnen van dienst zouden moeten zijn. Van deze houding van de martelaren gaat een appel uit om ook in deze tijd allerlei vormen van seksueel geweld te weerstaan. Op de avond van de 9e oktober volgden de aanwezigen biddend de kruisweg van de negen martelaren. Daaraan werd de kruisweg gekoppeld die slachtoffers van een loverboy gaan. De aanwezigen en met name hulpbisschop de Jong van het bisdom Roermond, toonden zich na afloop van deze herdenking diep geraakt. Voor het eerst werd deze jaarlijkse kruisweg ook in het buitenland op dezelfde avond gebeden.

Na deze uitwendige verkenning van de ziel van Mgr. Schraven volgde op zondag 11 oktober een innerlijke verkenning. Tijdens de eucharistieviering verwoordde Professor M. van Knippenberg cm het als volgt: 'De heldhaftigheid en heiligheid van bisschop Schraven en zijn gezellen is dat zij op het beslissende moment het juiste antwoord gaven en dat betaalden met hun leven'. Voor hen gold: 'Eeuwig gaat voor ogenblik'. Tijdens de jaarlijkse Mgr. Schraven lezing nam professor van Knippenberg daarna de aanwezigen mee om dieper te kijken in de ziel van bisschop Schraven en gezellen. Wat heeft hen bezield om te doen wat zij deden? Professor van Knippenberg had alle brieven van Mgr. Schraven op zijn spiritualiteit geanalyseerd. Hierin verwoordt Mgr. Schraven zijn geestelijk kapitaal. De inleider slaagde er voortreffelijk in om de bronnen, de voedingsbodem bloot te leggen van waaruit bisschop Schraven en 6 van zijn metgezellen (allen Lazaristen) leefden. Als volgeling van de heilige Vincent de Paul kregen deze bronnen gestalte in de Vincentiaanse spiritualiteit. Daarin is een houding van solidariteit met de zwakken cruciaal. 'In hun spiritualiteit vonden zij de kracht om op het juiste moment in te staan voor kwetsbare mensen en toonden zij daarin hun heiligheid', aldus professor van Knippenberg.

 

Tijdens de kruisweg op 9 oktober

 

Gevoelige muziek van de heer Theo Jeuken

 

De heer H. de Cuyper cm, zelf organist,
in gesprek met orgelbouwer Biskupič,
mede-martelaar.

 

Na afloop gezellig samenzijn.