NIEUWSBRIEF
'MGR. SCHRAVEN EN GEZELLEN'
jaargang 8 nummer 40, oktober 2015
Uitgave van de 'Mgr. Schraven Stichting'

terug naar inhoudsopgave

Herdenking in Polen

Voor het eerst (voor zover we weten) is dit jaar de moord op bisschop Schraven en gezellen ook elders herdacht en wel in de stad Krakau in Polen. De kruisweg van Mgr. Schraven e.a. werd in het Pools vertaald en daar gebeden in de kerk van de 'Bekering van de Apostel Paulus'. (foto links) Uiteraard werd in de lijdensweg van bisschop Schraven regelmatig de naam genoemd van zijn Poolse medemartelaar Władisław Prinz.

De titel van de kruisweg luidde in het Pools:

DROGA KRZYŁOWA

BISKUPA FRANCISZKA SCHRAVENA,

BRATA WŁADYSŁAWA PRYNCA ORAZ TOWARZYSZY

De kruisweg is inmiddels ook in het Engels vertaald en een vertaling in het Frans is onderweg. Er is overleg met China over een vertaling in het Chinees en de mogelijkheid om deze kruisweg komend jaar ook op andere plaatsen in China te houden.