NIEUWSBRIEF
'MGR. SCHRAVEN EN GEZELLEN'
jaargang 8 nummer 40, oktober 2015
Uitgave van de 'Mgr. Schraven Stichting'

terug naar inhoudsopgave

Einde van de SRTV

'Na een vruchtbaar bestaan van 25 jaar zal de SRTV op 31 oktober 2015 ophouden te bestaan', zo luidde de aanhef van de brief, verstuurd aan het bestuur van de Mgr. Schraven Stichting. Een zeer spijtig bericht. 'Sinds 1991 hebben religieuze congregaties in ons land zich ingezet tegen mensonterende handel in mensen, vooral vrouwen'. De SRTV is zeer succesvol geweest. De samenwerking met de Schraven Stichting verliep steeds prettig. Het einde wordt daarom zeer betreurd.