NIEUWSBRIEF
'MGR. SCHRAVEN EN GEZELLEN'
jaargang 8 nummer 41, december 2015
Uitgave van de 'Mgr. Schraven Stichting'

Inhoud

Mgr. Schraven agent van het westers imperialisme?

Hoe wordt in China over Mgr. Schraven geschreven en geoordeeld. De officiële lezing van de Chinese autoriteiten is dat hij en zijn medemartelaren agenten waren van het westers imperialisme, zoals alle missionarissen. Ze waren uitbuiters van het volk in dienst van het westers kolonialisme!

Onlangs verscheen in Hong Kong een nieuwe nummer van het tijdschrift 'Tripod', uitgegeven door het 'Holy Spirit Study Centre'...
lees verder

Promotiereis door Polen 1: bedevaart door Polen

In de voetsporen van de Poolse martelaar Wladislaw Prync

In de maand september werd een pelgrimage ondernomen naar plaatsen die speciaal met deze Poolse medemartelaar van bisschop Schraven verbonden zijn. Er werd een bezoek gebracht aan het geboortedorp Lipinki Szlacheckie, een dorp van enkele tientallen huizen tegen een licht glooiende heuvel. Een bezoek werd gebracht aan de doopkerk van Wladislaw. De pastoor was graag bereid zich te tonen naast de oude doopvont.
lees verder

Promotiereis door Polen 2: conferentie in Warschau

Het hoofdmotief om naar Polen te gaan was deelname aan de conferentie over de kerk in China die van 10 tot en met 14 september plaats vond in de buurt van Warschau, het zgn. '9e Europese colloquium'. Drie dagen lang werd samen met 125 andere deelnemers uit de hele wereld geluisterd naar deskundigen over dit onderwerp. Boeiend en vermoeiend om op één dag naar 15 inleidingen te luisteren.
lees verder

Promotiereis door Polen 3: onderzoek in het archief in Krakau

Tijdens het verblijf in Polen deed de gelegenheid zich voor een kijkje te nemen in het archief van de Lazaristen in Krakau. De archivaris haalde met een wagentje stapels dossiers over China te voorschijn. Eerst werden een grote hoeveelheid foto's bekeken. Het was verrassend nieuwe foto's van bisschop Schraven te ontdekken en zelfs een van zijn residentie, genomen vanuit de hoek van zijn bisschopshuis, waarop de beroemde keizerlijke klokkentoren staat.
lees verder

brievenboek van Chinees missionaris

In de loop van de jaren zijn er zo'n 335 brieven van Frans Schraven, gestuurd aan zijn familie, verzameld. Ze verschenen jaren geleden in zeer beperkte oplage onder de titel van 'Brieven van bisschop Frans Schraven'. Wie de brieven leest, houdt er een zekere teleurstelling aan over... Dit in tegenstelling tot het brievenboek van de Nederlandse Lazarist Johan Meijer, 'Taaie trouw tussen donderbussen en voetzoekers', dat op 22 november in Panningen is gepresenteerd. Wie graag wil weten in welke omstandigheden bisschop Schraven in China moest werken, kan te rade gaan bij dit boek, ook al werkte Frans Schraven in Noord China en Johan Meijer in Zuid China.
lees verder


Secretariaat Mgr. Schraven Stichting: Kloosterstraat 54, 6369 AE Simpelveld, tel. 0455445419
Website: www.mgrschraven.nl Contact: info@mgrschraven.nl
Facebook: www.facebook.com/mgr.schravenstichting
Bankrekening Mgr. Schraven Stichting: NL74RABO0148175341 BIC: RABONL2U.
Voorzien van de ANBI-status.