NIEUWSBRIEF
'MGR. SCHRAVEN EN GEZELLEN'
jaargang 9 nummer 42, februari 2016
Uitgave van de 'Mgr. Schraven Stichting'

terug naar inhoudsopgave

De doop van een mgr. Schravenroos in Lottum

De genoemde flyer gaat verder met een tweede bijzonder bericht:

Op zondag 26 juni 2016 staat de nagedachtenis aan Mgr. Schraven centraal tijdens de slotdag van de ‘Week van de Potroos‘ in De Rozenhof. Dan wordt een nieuwe roos gedoopt die genoemd is naar Mgr. Schraven en wordt ook de nieuwe wandelroute officieel geopend.

Frans Schraven is geboren in kasteelboerderij Kaldenbroek te Lottum op 13-10-1873 als derde kind uit het gezin van Jacobus Arnoldus Schraven in zijn tweede huwelijk met Jacoba Hubertina Wijnhoven. Frans is 6 jaar als het gezin naar Broekhuizenvorst verhuist om de boerderij ‘Op Wis‘ van de ouders Wijnhoven over te nemen.


Kasteelboerderij ‘Kaldenbroek‘ anno 2016

Op 27 mei 1899 wordt Frans in Parijs priester gewijd. Nadat hij de Eerste Plechtige H. Mis in Broekhuizenvorst heeft opgedragen en afscheid heeft genomen van zijn ouders, vertrekt hij naar China waar hij in 1921 tot bisschop wordt gewijd van het bisdom Chengtingfu/ Zhengding.

In juli 1937 breekt de tweede Japans-Chinese oorlog uit. Op 9 oktober 1937 wordt Frans Schraven met zijn 8 metgezellen door het Japanse leger gruwelijk vermoord nadat hij geweigerd had om vrouwen, die toevlucht hadden gezocht op zijn missieterrein, uit te leveren als troostmeisjes.

Het gedachtegoed van Mgr. Schraven wordt in Limburg levend gehouden door een naar de bisschop vernoemde stichting. Deze stichting beijvert zich voor de zaligverklaring van Frans Schraven. Als de paus Mgr. Schraven officieel als martelaar erkent, staat niets meer een zaligverklaring in de weg en kan Lottum zich erop beroemen een zalige voortgebracht te hebben. In China wordt bisschop Schraven nu al als een held vereerd en zijn naam zingt nu al wereldwijd rond.

Voor de Stichting Rozenhof Lottum is dit de voornaamste reden om een wandelpad aan Mgr. Frans Schraven te wijden, mede als eerbetoon aan deze Lottumse ‘zoon‘ die zijn leven offerde ter verdediging van vrouwen tegen seksueel geweld door Japanse soldaten. En ook omdat Frans Schraven met zijn metgezellen opkwam voor duizenden vluchtelingen op zijn missieterrein.

Het motief voor de moord lees je in het historisch authentieke stripverhaal POST uit CHINA van de Belgische striptekenaar Geert de Sutter, een uitgave van de Mgr. Schraven Stichting. Het stripboek is verkrijgbaar in De Rozenhof Lottum.

VOORLOPIG PROGRAMMA FESTIVITEITEN IN LOTTUM OP 26 JUNI AS:

Noteer deze bijzondere dag van 26 juni nu al in uw agenda.