NIEUWSBRIEF
'MGR. SCHRAVEN EN GEZELLEN'
jaargang 9 nummer 42, februari 2016
Uitgave van de 'Mgr. Schraven Stichting'

Inhoud

Wandelroute als eerbetoon aan de Lottumse bisschop Frans Schraven

In Lottum is huis aan huis een flyer verspreid met de volgende tekst:

Op initiatief van de Stichting Rozenhof Lottum wordt- in samenwerking met de Mgr. Schraven Stichting, Landschap Horst aan de Maas, vertegenwoordigers van het kerkbestuur Lottum, de Stichting Limburgs Landschap en de Dorpsraad Lottum- een nieuwe wandelroute uitgezet ter herinnering aan de Lottumse bisschop Frans Schraven. Mgr. Schraven stierf in 1937 de marteldood in China.
lees verder

De doop van een mgr. Schravenroos in Lottum

De genoemde flyer gaat verder met een tweede bijzonder bericht:

Op zondag 26 juni 2016 staat de nagedachtenis aan Mgr. Schraven centraal tijdens de slotdag van de ‘Week van de Potroos‘ in De Rozenhof. Dan wordt een nieuwe roos gedoopt die genoemd is naar Mgr. Schraven en wordt ook de nieuwe wandelroute officieel geopend.
lees verder

Bisschop Schraven en het rozendorp Lottum

Bisschop Frans Schraven had een speciale band met het Rozendorp Lottum. Zijn jongste broer Henri was rozen- en fruitboomkweker. Over en weer wisselden de beide broers informatie uit. In China ontving Frans rozen uit Lottum en andersoortige stekken. Op zijn beurt stuurde Frans uit China pioenrozen en zaden.
lees verder

‘Wonderen‘ in het bisdom van mgr. Schraven in China

Met grote letters verscheen onlangs in de wereldpers het bericht over een ‘wonder‘ in het vroegere bisdom Zhengding van Mgr. Schraven in China. Deze Lottumse bisschop werd daar in 1937 op gruwelijke wijze vermoord. Zijn tachtigjarige opvolger, Mgr. Julius Jia Zhiguo, van de ondergrondse katholieke kerk, kwam de afgelopen jaren regelmatig in het nieuws vanwege zijn trouw aan de paus van Rome en zijn weigering om lid te worden van de ‘Chinese Patriottische Katholieke Associatie‘, die helemaal gecontroleerd wordt door de Chinese autoriteiten en onafhankelijkheid van de paus voorstaat.
lees verder

Projecten in China: in de voetsporen van Frans Schraven c.s.

Een van de doelstellingen van de Mgr. Schraven Stichting is om te treden in de voetsporen van bisschop Frans Schraven en gezellen met hun inzet seksueel geweld te voorkomen.
lees verder


Secretariaat Mgr. Schraven Stichting: Kloosterstraat 54, 6369 AE Simpelveld, tel. 0455445419
Website: www.mgrschraven.nl Contact: info@mgrschraven.nl
Facebook: www.facebook.com/mgr.schravenstichting
Bankrekening Mgr. Schraven Stichting: NL74RABO0148175341 BIC: RABONL2U.
Voorzien van de ANBI-status.