NIEUWSBRIEF
'MGR. SCHRAVEN EN GEZELLEN'
jaargang 9 nummer 42, februari 2016
Uitgave van de 'Mgr. Schraven Stichting'

terug naar inhoudsopgave

Projecten in China: in de voetsporen van Frans Schraven c.s.

Een van de doelstellingen van de Mgr. Schraven Stichting is om te treden in de voetsporen van bisschop Frans Schraven en gezellen met hun inzet seksueel geweld te voorkomen.

China Project 1: Van de katholieke organisatie ‘Caritas Taiwan‘ ontving de stichting het verzoek om projecten voor meisjes in China mee financieel mogelijk te maken. Het gaat om zomerkampen in China voor meisjes van middelbare scholen. Het doel van deze kampen is de ontwikkeling van een individuele christelijke identiteit aan de hand van waarden als: de gelijkheid van man en vrouw, zelfwaardering, menselijke waardigheid, vergeving en persoonlijkheidsontwikkeling. Daarbij wil men graag het stripboek ‘Post uit China‘ in het Chinees als instructiemateriaal gaan gebruiken.

China Project 2: Een ander project waar het bestuur zich al langer voor inzet, is aangedragen door het Verbiest Instituut van Leuven. Het project beoogt toerusting van vrouwen in een veel bredere bedding voor dorpsontwikkeling in de provincie Shaanxi. In een achtergebleven dorp, in een vallei tussen de bergen, worden vrouwen als tweederangs beschouwd. Men treft er typisch problemen aan voor een gemeenschap waar de meeste mannen elders in China als arbeider werken. Het project wil vrouwen leren te werken aan eigen waardigheid en gezondheid, o.a. via het vergroten van hun seksuele ethiek, het bewaren van eenheid en stabiliteit in de gezinnen, vrouwenrechten en preventie van huiselijk geweld enz..

Voor dit project kon het bestuur van de Schraven Stichting dankzij giften van elders al meer dan 2300 euro overmaken.

Graag wil het bestuur deze projecten bij u aanbevelen en mee realiseren, maar heeft daarbij uw steun hard nodig. De projecten zijn ter inzage opvraagbaar bij de Schraven Stichting. U kunt een bijdrage overmaken op het rekeningnummer van de stichting onder vermelding van: China projectnummer naar keuze. Bij voorbaat hartelijke dank.