NIEUWSBRIEF
'MGR. SCHRAVEN EN GEZELLEN'
jaargang 9 nummer 42, februari 2016
Uitgave van de 'Mgr. Schraven Stichting'

terug naar inhoudsopgave

Bisschop Schraven en het rozendorp Lottum

Bisschop Frans Schraven had een speciale band met het Rozendorp Lottum. Zijn jongste broer Henri was rozen- en fruitboomkweker. Over en weer wisselden de beide broers informatie uit. In China ontving Frans rozen uit Lottum en andersoortige stekken. Op zijn beurt stuurde Frans uit China pioenrozen en zaden.

In het hart van Lottum, op de plek waar bisschop Schravens zus Stina woonde en waar hij tijdens zijn bezoek vaak zal zijn geweest, bevindt zich nu de ‘Rozenhof‘. Daarover lees je nu het volgende:


Rozenfestival 2016

De Lottumse Rozenhof is een unieke combinatie van toprozentuin en rozenkenniscentrum. De doelstelling van De Rozenhof is om meer bekendheid te geven aan de duurzame gecertificeerde toprozen. Een streven waarbij verduurzaming, een duurzamere energievoorziening en bescherming van het milieu voorop staat. Liefst 70 procent van alle geteelde rozenstruiken in Nederland wordt gekweekt in en rondom Lottum. De Rozenhof is in de afgelopen 10 jaar uitgegroeid tot hét educatiecentrum bij uitstek voor de rozenteelt. In het Rozenkenniscentrum is voor zowel de consument-toerist als voor onderwijs en de boomteelt sector alle kennis op het gebied rondom de roos, verzorging en rozenteelt voorhanden. De tientallen vrijwilligers verzorgen van mei tot november in De Rozenhof elke dag rondleidingen en groepsarrangementen. Inmiddels weten ook Chinezen Lottum voor dit doel te vinden.

Iedere twee jaar is het centrum van Lottum tijdens het Rozenfestival uitbundig versierd met rozen. Miljoenen rozenknopjes zijn verwerkt in betoverende mozaïeken, modeltuinen en prachtig versierde objecten. Een tuinfair, rozen- en bloemschikdemonstraties en volop informatie over kas- en buitenrozen completeren het geheel. In 2014 trok het festival 50.000 bezoekers. In 2016 is het gehele festival aangekleed rond het thema ‘Rozen uit de kunst‘. Het Rozenfestival vindt dan plaats van 12 tot 15 augustus.

Op het festival 2016 zal de Mgr. Schravenroos prominent aanwezig zijn. Zoals hij zelf in 1925 persoonlijk aanwezig was op het toenmalige ‘Rozenfeest‘. Zijn broer Henri was een van de grondleggers van dit toen nog jaarlijkse festijn. In het archief werd door mevr. In ‘t Zand uit Lottum het volgende fragment uit De Venlosche Courant gevonden:

‘Een strakke blauwe lucht, reeds in de vroege morgen voorspelde een snikhete dag" En werkelijk het heeft er op gebraden" Maar dat nam niet weg dat honderden, neen duizenden, per rijwiel, auto, autobus of tram de geweldige hitte hebben getrotseerd en zich naar Lottum hebben begeven. ‘De weg van Venlo naar Lottum was een grote file met soms een rijtuig. In Lottum zaten de café‘s propvol. Het feestterrein baadde in het zonlicht, de rozen geurden hun heerlijke parfums uit. Muziekkorpsen uit de omgeving speelden er lustig op los alsof er geen hitte bestond. ‘Het werd benauwend druk op het feestterrein. Toen verscheen ook Mgr. Schraven in gezelschap van een vijftal geestelijken uit Lottum en omgeving en vertoefde geruime tijd op het feestterrein"‘de feestvreugde straalde van ieders gezicht, zij het dan ook met de verzuchting: ‘Wat is het warm!‘.

Enige niet-Limburgse dames die toevallig op het rozenfeest terecht kwamen schreven in een ingezonden stuk in de krant: ‘ Wij hadden de eer voorgesteld te worden aan Mgr. Schraven die na 26-jarig verblijf in de missie zijn verlof in de familiekring doorbrengt. Enige dames ijverden met de verkoop van frisse rozenknoppen voor de missie, zodat het nuttige met het aangename werd gepaard‘.