NIEUWSBRIEF
'MGR. SCHRAVEN EN GEZELLEN'
jaargang 9 nummer 45, juli 2016
Uitgave van de 'Mgr. Schraven Stichting'

terug naar inhoudsopgave

Mgr. Schravenherdenkingen 2016

Vooraankondiging:

Zaterdag 8 oktober Mgr. Schravenkruisweg in de Basiliek van Oudenbosch.

Zondag 9 oktober Herdenkingsdienst in de kerk van Broekhuizenvorst met Mgr. E. de Jong, gevolgd door de jaarlijkse Mgr. Schravenlezing met als thema: 'Samenzwering van stilte rond de moord op Mgr. Schraven en gezellen?'