NIEUWSBRIEF
'MGR. SCHRAVEN EN GEZELLEN'
jaargang 9 nummer 45, juli 2016
Uitgave van de 'Mgr. Schraven Stichting'

terug naar inhoudsopgave

Chinees stilzwijgen over vermoorde bisschop Schraven

Taal noch teken ontving de burgemeester van de gemeente Horst aan de Maas op drie brieven gericht aan de Chinese ambassadeur in Nederland. Deze vertegenwoordiger van China was door hem uitgenodigd voor de doop van de 'Mgr. Schravenroos' en de opening van het 'Schraven Wandelpad' in het geboortedorp Lottum van bisschop Frans Schraven op zondag 26 juni jl. Dit spijtige stilzwijgen van de kant van de Chinese overheid toont de grote verlegenheid van China dat worstelt met de uitleg van de historische rol van de kerk in China. En met name de marteldood van bisschop Schraven en zijn 8 Europese metgezellen moet China dwars zitten. Hun gewelddadige dood op de brandstapel door het Japanse leger vanwege hun verdediging van Chinese burgers in 1937, logenstraft de officiële ideologie van China dat missionarissen 'uitbuiters van het volk' en 'handlangers van de koloniale machten' waren. Toch wordt door insiders dit stilzwijgen voorzichtig positief uitgelegd. In plaats van zich te verschuilen achter uitvluchten heeft de Chinese ambassadeur gekozen voor stilzwijgen. Een houding die helemaal past bij de huidige geheime onderhandelingen tussen het Vaticaan en China over normalisering van betrekkingen, die in een gevorderd stadium schijnen te zijn. Lottum hoopt op een positieve uitkomst zodat de Chinese ambassadeur in de naaste toekomst wel kan reageren op een uitnodiging ter herdenking van bisschop Schraven.

De Chinese aartsbisschop Savio Hon tai fai, had aanvankelijk wél toegezegd naar Lottum te komen om hoofdcelebrant te zijn in de kerkelijke viering, maar moest onverhoopt afzeggen. Zijn benoeming door de paus tot apostolisch administrator van het aartsbisdom Agana op het eiland Guam in de Stille Oceaan, maakte zijn aanwezigheid onmogelijk. In zijn plaats las de Chinese priester Matthew Gongzhixi een brief voor, waarin de aartsbisschop zijn grote waardering uitdrukte voor bisschop Schraven en gezellen. 'Hun heldhaftige voorbeeld om de zwakken en weerlozen te beschermen, verdient ieders bewondering. Zoals Confucius zei: 'In een goede zaak moet men niet achterblijven, maar er moedig in voorop gaan.'

Volgens hulpbisschop Everard de Jong van het bisdom Roermond, was bisschop Schraven geen middelmatige bisschop. Hij stond voor gerechtigheid en waarheid. Hij kwam op de zwakken en weerlozen en was daarbij niet tot compromissen bereid. De bisschop prikkelde de aanwezigen ook boven alle middelmatigheid uit te stijgen als het gaat om gerechtigheid.

De bloedrode Mgr. Schraven roos, brengt zijn indrukwekkende verhaal via de wereldwijde rozenexport uit Lottum over de hele wereld en zal wellicht ook ooit bloeien in de tuin van de Chinese ambassadeur in Nederland.