NIEUWSBRIEF
'MGR. SCHRAVEN EN GEZELLEN'
jaargang 9 nummer 45, juli 2016
Uitgave van de 'Mgr. Schraven Stichting'

terug naar inhoudsopgave

Brief van de chinese aartsbisschop Savio Hon Tai Fai

Op zondag 26 juni jl. is aan het begin van de eucharistieviering in Lottum door de Chinse priester Matthew Gong Zhixi de volgende brief voorgelezen:

'Dierbare broeders en zusters,

Groeten van vreugde en vrede van het aartsbisdom Agana op het eiland Guam.

De Heilige Vader, paus Franciscus, heeft mij gevraagd om Apostolisch Administrator te worden van dit aartsbisdom en daarom kan ik niet langer beschikbaar zijn om samen met jullie deze gedenkwaardige gebeurtenis te vieren: De inwijding van het nieuwe Schravenpad en de Mgr. Schravenroos ter herinnering aan bisschop Frans Schraven en zijn gezellen, in 1937 in China vermoord.

Persoonlijk heb ik grote waardering voor Mgr. Schraven en zijn gezellen. Graag wil ik mijn gedachten over deze missionarissen en in het bijzonder Mgr. Schraven met jullie delen. Zij hadden allemaal diep in hun hart een grote droom. Zij voelden het verlangen om de roepstem van Christus te horen en het Goede Nieuws te brengen aan de mensen in dit grootse land China. Zij kwamen naar dit land toen de mensen leden vanwege oorlog, maar hun heldhaftige voorbeeld om de zwakken en weerlozen te beschermen, verdiende de bewondering van allemaal. Zoals Confucius zet: 'In een goede zaak moeten we ons niet terughouden, maar er moedig in voorop gaan'.

Mijn dierbare broeders en zusters, graag uit ik mijn dankbaarheid aan de mensen van Lottum, die edelmoedig een van hun zonen aan China schonk, Mgr. Schraven - een groot missionaris in China, die de zwakken en weerlozen met zijn eigen bloed beschermde. Ik ben ervan overtuigd dat de mensen van Lottum trots zijn op deze missionarissen en martelaren. Het is ook mijn oprechte wens dat enkelen van jullie de moed zullen hebben het voorbeeld van Mgr. Schraven te volgen en priester of religieus te worden en een ware dienaar van God en de kerk te worden.

Oprechte dank aan iedereen!'