NIEUWSBRIEF
'MGR. SCHRAVEN EN GEZELLEN'
jaargang 9 nummer 45, juli 2016
Uitgave van de 'Mgr. Schraven Stichting'

terug naar inhoudsopgave

Braziliaans bezoek aan de gedenkkapel

In mei bezocht de Braziliaanse Mw. Lucy Pina Neta Broekhuizenvorst. Zij wilde graag het verhaal van Mgr. Schraven leren kennen en met name de ontwikkelingen i.v.m. de zaligverklaring. Het bijzondere is dat zij als historica in de stad Recife verbonden is aan de kerkelijke rechtbank voor de zaligverklaring van bisschop Helder Camara, de grote 'bisschop van de armen'. Het proces is op 3 mei jl. van start gegaan.