NIEUWSBRIEF
'MGR. SCHRAVEN EN GEZELLEN'
jaargang 9 nummer 48, februari 2017
Uitgave van de 'Mgr. Schraven Stichting'

terug naar inhoudsopgave


Presentatie Probus club Maas en Niers te Boxmeer

Op 15 september mocht ik een presentatie houden over de Mgr. Schraven stichting bij bovengenoemde club, waar ik lid van ben. Tijdens die presentatie ben ik ingegaan op de ontstaansgeschiedenis van de stichting, de levensloop van de naamgever Mgr. Schraven, de doelstelling van de stichting en de stand van het zaligverklaringproces. Verder ook de activiteiten van het afgelopen jaren zoals de inrichting van de gedachteniskapel, de Schravenroos en het Schravenpad. Uiteraard kwamen daarbij ook de familieverbanden met, en de rol van, Mgr. Frans Geurts, de broer van mijn opa van moederszijde aan de orde. Mijn bestuurlidmaatschap beschouw ik ook als een mogelijkheid om de stam Geurts daarbij te vertegenwoordigen. Tenslotte heb ik verslag gedaan van de (pelgrims)reis van 2014 met de Schavenstichting naar China. Deze reis in de voetsporen van Mgr. Schraven en Mgr. Geurts maakte op mij een onvergetelijke indruk. Natuurlijk was voor mij het bezoek aan Tangshan en Yungpingfu, gelegen in het vroegere bisdom van Mgr. Geurts, zeer bijzonder.

(foto: De familie Geurts in 1900 bij het feest van de bisschopswijding van Frans (38). Naast de bisschop links zijn vader (65 jaar) en rechts zus Henriëtte, eerste Nederlandse "Dochter van Liefde". Achteraan links: oudste broer Sjef (34), Hanna (32), Alfons (28) (toen kapelaan in Heeze), zus Maria (later "Dochter van Liefde") en broer Gerard (26). Moeder was toen al 9 jaar overleden.

Hoogtepunt daarbij was toch wel het bezoek aan de begraafplaats van Mgr. Geurts, gelegen in een maïsveld. En overal waar wij kwamen waren Mgr. Schraven en ook Mgr. Geurts bij de lokale Chinese gemeenschappen meer als bekend en men sprak nog steeds grote waardering uit voor hen. Daarbij is mij bijgebleven dat, ondanks het feit dat beide neven in China op honderden kilometers afstand werkzaam waren, zij zeer regelmatig contact hadden, elkaar ontmoetten en elkaar inspireerden. Dat maakte dat mijn presentatie natuurlijk ook een beetje met een "Geurts" sausje overgoten was.

Daarom voeg ik ook graag, nu ik de kans krijg, nog een foto van de familie Geurts uit Maashees uit 1900 toe met uiterst rechts staand de vader ( Gerard Geurts) van mijn moeder.

Gérard Peters St.Anthonis, bestuurslid Mgr. Schravenstichting