NIEUWSBRIEF
'MGR. SCHRAVEN EN GEZELLEN'
jaargang 9 nummer 48, februari 2017
Uitgave van de 'Mgr. Schraven Stichting'

Inhoud

"Monseigneur weigerde: u kunt mij doden als u wilt, maar geven wat u wilt... nooit!"

Artikel uit De Volkskrant van 31 december 2016 door Felix Olivers uit Malden als reactie op het artikel dat op dinsdag 27 december verscheen van China correspondente Marije Vlaskamp.
lees verder

Presentatie Probus club Maas en Niers te Boxmeer

Op 15 september mocht ik een presentatie houden over de Mgr. Schraven stichting bij bovengenoemde club, waar ik lid van ben. Tijdens die presentatie ben ik ingegaan op de ontstaansgeschiedenis van de stichting, de levensloop van de naamgever Mgr. Schraven, de doelstelling van de stichting en de stand van het zaligverklaringproces. Verder ook de activiteiten van het afgelopen jaren zoals de inrichting van de gedachteniskapel, de Schravenroos en het Schravenpad.
lees verder

Wie zijn de metgezellen van bisschop Frans Schraven? Nr. 3

Lucien André Charny cm


Lucien wordt geboren als zoon van Noël Charny en Mélanie Leduc op 29 november 1882 in Melun in Frankrijk. Hij gaat naar het klein seminarie van Meaux en daarna naar het groot seminarie in dezelfde plaats. In 1904 vraagt hij te worden opgenomen in de Congregatie van de Missie en op 12 maart 1904 treedt hij in te Parijs. Hij legde zijn eeuwige geloften af op 15 april 1906 en wordt een goed jaar later op 25 mei 1907 priester gewijd. Na zijn priesterwijding ontvangt hij de benoeming voor China.
lees verder

korte berichten

De Mgr. Schravenroos


Rozenkweker Verhaegh in Lottum laat het volgende weten: "Graag willen wij u er graag op attent maken dat de Mgr. Schravenroos wordt aangeboden op onze site www.rozenkopen.nl U kunt de roos hier per stuk bestellen en laten toezenden. www.rozenkopen.nl info@rozenkopen.nl
lees verder

Bisschop Schraven speelbal van de politiek?

Al jarenlang draagt een straat in Lottum, de geboorteplaats van bisschop Frans Schraven, zijn naam de "Mgr. Schravenlaan". In juni is hierbij een onderschrift gevoegd dat uitleg geeft over zijn dood, de daders en het motief. Naar aanleiding hiervan kwam bij de Gemeente Horst aan de Maas een telefoontje binnen van de Japanse ambassade in Den Haag met de vraag om uitleg over dit onderschrift. Aan de Mgr. Schraven Stichting werd het verzoek gedaan om met bronnen te komen.
lees verder

Chinareis 2017

Op 9 oktober 2017 is het 80 jaar geleden dat in China bisschop Frans Schraven (Lottum), broeder Antoon Geerts (Oudenbosch), pater Gerrit Wouters (Breda) met zes anderen gruwelijk werden vermoord. Samen met het Verbiest Instituut wordt in dat verband een 14 daagse reis naar China georganiseerd onder de noemer: "In de voetsporen van Nederlandse bisschoppen en martelaren in China".
lees verder


Secretariaat Mgr. Schraven Stichting: Kloosterstraat 54, 6369 AE Simpelveld, tel. 0455445419
Website: www.mgrschraven.nl Contact: info@mgrschraven.nl
Facebook: www.facebook.com/mgr.schravenstichting
Bankrekening Mgr. Schraven Stichting: NL74RABO0148175341 BIC: RABONL2U.
Voorzien van de ANBI-status.