NIEUWSBRIEF
'MGR. SCHRAVEN EN GEZELLEN'
jaargang 9 nummer 48, februari 2017
Uitgave van de 'Mgr. Schraven Stichting'

terug naar inhoudsopgave

Bisschop Schraven speelbal van de politiek?

Al jarenlang draagt een straat in Lottum, de geboorteplaats van bisschop Frans Schraven, zijn naam de "Mgr. Schravenlaan". In juni is hierbij een onderschrift gevoegd dat uitleg geeft over zijn dood, de daders en het motief. Naar aanleiding hiervan kwam bij de Gemeente Horst aan de Maas een telefoontje binnen van de Japanse ambassade in Den Haag met de vraag om uitleg over dit onderschrift. Aan de Mgr. Schraven Stichting werd het verzoek gedaan om met bronnen te komen. Tegelijkertijd werd in Rome door de Nederlandse ambassadeur bij de H. Stoel een verzoek aan de postulator (de behartiger van de zaligverklaring van Mgr. Schraven c.s. bij het Vaticaan) gedaan voor een onderhoud. Tijdens dit gesprek werd opnieuw verwezen naar het naambord in Lottum. Uiteindelijk liep het gesprek uit op de vraag hoe het stond met de zaligverklaring. Het blijkt geen toeval dat beide zaken tegelijkertijd plaats vonden. In Japan wordt het proces van de zaligverklaring op de voet gevolgd. Waarom?

In het Dagblad Trouw verscheen in december 2016 de volgende gegevens over Japan: "Volgens schattingen van veiligheidsdiensten zijn er circa duizend extreemrechtse groepen in Japan met ongeveer 100.000 aanhangers. Bij gelegenheid van de herdenking van de aanval op Pearl Harbor op 7 december 1941 demonstreerden zij voor de Amerikaanse Ambassade in Tokio met geluidwagens om hun protest kracht bij te zetten. Ze vinden daarbij steun in de huidige premier van Japan Shinzo Abe, die bekend staat als iemand die vindt dat Japan weer trots mag zijn, ook op de eigen geschiedenis. Hij bezocht in het verleden de Yasukuni tempel in Tokio, waar gevallen militairen herdacht worden, inclusief veroordeelde oorlogsslachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Dit leidde tot protesten wereldwijd, maar met name van China."

Uiteraard heeft de Mgr. Schraven Stichting bronmateriaal over de daders aan de Japanse ambassade ter beschikking gesteld. De stichting wil daarin open en eerlijk zijn en niet aansturen op een confrontatie met Japan. Een zaligverklaring heeft niet het doel te beschuldigen of aan te klagen. Integendeel zelfs. Niemand is gebaat met beschuldigingen over en weer. De stichting staat wel voor de historische waarheid over de massamoord van Zhengding op basis van feiten. Pas daarna is echte verzoening mogelijk.

De Schraven Stichting weet zich in haar standpunt gesteund door de Japanse bisschoppenconferentie die een ander beleid t.a.v. hun oorlogsverleden nastreeft dan de overheid. Zij staat voor een eerlijke erkenning van de misdaden begaan tijdens Wereldoorlog II en streeft naar verzoening. Daarvoor zijn Japanse bisschoppen verschillende keren naar China geweest om ter plekke excuses aan te bieden en verzoening te bewerkstelligen.

Vijf jaar geleden werd in Japan in het katholieke tijdschrift van de bisschoppenconferentie foto"s gepubliceerd en uiteraard verslag gedaan van de excuses van de Japanse bisschoppen bij gelegenheid van de inzegening van de Schravenkapel in Broekhuizenvorst. Na publicatie van het blad brak er in Japan een rel los en werden de bisschoppen beschuldigd van geschiedvervalsing enz.. De bisschoppen werden bestookt met mails, brieven en telefoontjes van verontwaardigde landgenoten. Het liep zo hoog op dat zelfs in het Japanse parlement aan de minister vragen werden gesteld over deze zaak. De Japanse bisschoppen besloten hierop een speciale afgevaardigde te sturen naar de Pauselijke Nuntius in Tokio om hem te informeren over de juiste gang van zaken. Verder staken de bisschoppen hun nek uit en durfden de confrontatie aan door in debat te gaan met mensen bij lezingen en conferenties. Hun profetische optreden dwingt groot respect af.

De Schraven Stichting is dan ook blij met de aanbevelingsbrief van de Japanse Bisschoppenconferentie in het dossier van de zaligverklaring.

Het is te begrijpen dat deze zaak en zeker een eventuele zaligverklaring vragen oproept bij Japanners. Gelukkig blijkt dat niet alle Japanners hetzelfde denken over hun oorlogsverleden.

De Mgr. Schraven Stichting wil de moord in China open en eerlijk onder de ogen zien op basis van historische feiten, zonder enige bedoeling om naties tegen elkaar uit te spelen. Twisten over deze zaak tussen China en Japan worden echter zeer betreurd. Dit alles is zeker niet in de geest van Mgr. Schraven en gezellen zelf die alleen maar een boodschap van liefde en verzoening brachten. In hun voetstappen wil de stichting treden.