NIEUWSBRIEF
'MGR. SCHRAVEN EN GEZELLEN'
jaargang 9 nummer 51, november 2017
Uitgave van de 'Mgr. Schraven Stichting'

terug naar inhoudsopgave

brief van bisschop Frans Wiertz

Bij gelegenheid van de tachtig jarige herdenking in China schreef bisschop Wiertz van Roermond een brief aan de Chinezen: Aan de christengelovigen in Zhengding

Roermond 7 oktober 2017

Broeders en zusters in Christus,

Als katholieke gelovigen maken wij deel uit van een wereldkerk. Wij geloven in dezelfde Christus, u in China en wij in Nederland. Door de eeuwen heen zijn er altijd missionarissen uitgetrokken om de Blijde Boodschap van Jezus Christus te verkondigen. In een ver verleden trokken priesters uit ons bisdom met dat doel de wereld over. Een van hen was Monseigneur Frans Schraven. Geboren in een klein dorp in het bisdom Roermond, trok hij als priester en bisschop naar de andere kant van de wereld om Christus na te volgen. Dat heeft hij tot het einde toe volgehouden. Toen duistere machten het leven van honderden vrouwen bedreigden, is Mgr. Schraven voor hen in de bres gesprongen. Hij heeft dit met zijn leven op aarde moeten bekopen, maar we weten dat hij sindsdien als martelaar bij Christus voortleeft. In zijn geboorteplaats hebben we hem onlangs met vele gelovigen en familieleden herdacht en gebeden voor zijn zielenrust en voor de kerk in China.

Vanuit het bisdom Roermond groet ik u. In mijn hart ben ik bij u en in gebed voel ik me nauw met u verbonden.

In Christo.