NIEUWSBRIEF
'MGR. SCHRAVEN EN GEZELLEN'
jaargang 9 nummer 51, november 2017
Uitgave van de 'Mgr. Schraven Stichting'

Inhoud

Herdenking in Nederland op 8 oktober 2017: 1. Bisschop Schraven en gezellen 80 jaar geleden de marteldood gestorven

Artikel uit de Kleine Co, orgaan van de heren Lazaristen te Panningen

auteur Vic Groetelaars cm.

Op zondag 8 oktober vond in de kerk van Broekhuizenvorst de jaarlijkse herdenking plaats van de moord op Bisschop Schraven met zijn gezellen in Chengtingfu. Dank zij Vincent en Marja Hermans-Grim is die gebeurtenis opnieuw actueel geworden. Zo werd hoe langer hoe duidelijker wat de reden was van de moord en dat Japanse soldaten de moordenaars waren. Een proces tot zaligverklaring werd in gang gezet en kortelings werd uit Rome gemeld dat het proces in het bisdom Roermond voltooid was en nu in Rome verder gevoerd zou worden.
lees verder

Herdenking in China op 9 en 14/15 oktober 2017: 2. welkomstbrief aan de pelgrims naar China

Ter verwelkoming stuurde de pastoor van Zhengding op zondag 8 oktober een brief aan de pelgrims naar China.

’God houdt van de familie. Ik ben blij dat we niet zullen worden tegengehouden bij de zaligverklaring van d e bisschop. We kennen de principes. Terug uit Nederland in mei, zijn we begonnen met een paar priesters aan de voorbereidingen voor het tachtigjarige jubileum van de bisschop.
lees verder

Pelgrimage naar China

’De paus op het Tiananmenplein in Peking’. Zo verwoordde de Chinese bisschop Paul Meng van het bisdom Taiyuan met grote overtuigingskracht en vuur in zijn stem zijn grote droom tegenover een groep van 19 Belgische en Nederlandse pelgrims op bedevaart in China. ’Christenen zijn dromers en zonder dromen over de toekomst, zijn we geen christenen’. In zijn tafelrede bedankte hij de pelgrims voor hun komst, voor de missionarissen uit hun landen, voor de geloofsbrengers, voor hun martelaren.
lees verder

Brief van bisschop Frans Wiertz

Bij gelegenheid van de tachtig jarige herdenking in China schreef bisschop Wiertz van Roermond een brief aan de Chinezen: Aan de christengelovigen in Zhengding

Broeders en zusters in Christus.

Als katholieke gelovigen maken wij deel uit van een wereldkerk. Wij geloven in dezelfde Christus, u in China en wij in Nederland. Door de eeuwen heen zijn er altijd missionarissen uitgetrokken om de Blijde Boodschap van Jezus Christus te verkondigen. In een ver verleden trokken priesters uit ons bisdom met dat doel de wereld over. Een van hen was Monseigneur Frans Schraven.
lees verder

Brief van de pastoor van Zhengding na thuiskomst uit China

Jullie moeten nu veilig thuis zijn. Ik dank God dat we elkaar ontmoet hebben in Gods liefde. Ik vraag me af of jullie tevreden zijn met de liturgie om bisschop Schraven en gezellen te gedenken. Als jullie andere meningen hebben, wil ik graag naar jullie luisteren.

lees verder


Secretariaat Mgr. Schraven Stichting: Kloosterstraat 54, 6369 AE Simpelveld, tel. 0455445419
Website: www.mgrschraven.nl Contact: info@mgrschraven.nl
Facebook: www.facebook.com/mgr.schravenstichting
Bankrekening Mgr. Schraven Stichting: NL74RABO0148175341 BIC: RABONL2U.
Voorzien van de ANBI-status.