NIEUWSBRIEF
'MGR. SCHRAVEN EN GEZELLEN'
jaargang 9 nummer 51, november 2017
Uitgave van de 'Mgr. Schraven Stichting'

terug naar inhoudsopgave

Brief van de pastoor van Zhengding na thuiskomst uit China

’Jullie moeten nu veilig thuis zijn. Ik dank God dat we elkaar ontmoet hebben in Gods liefde. Ik vraag me af of jullie tevreden zijn met de liturgie om bisschop Schraven en gezellen te gedenken. Als jullie andere meningen hebben, wil ik graag naar jullie luisteren.

De vroegere kathedraal en het huidige gebouw.

Hoe die in vroegere staat te herstellen?

Spijtig dat ik jullie niet heb gezien bij de academische conferentie in Peking op 25 oktober.

Op 15 oktober hebben wij de leiders van het ziekenhuis van Shijiazhuang ontmoet. Zij zijn bereid om de kathedraal naar het origineel te herstellen. Ik ben zo blij! Ik zou graag willen weten of jullie de originele ontwerpen en tekeningen van de kerk kunnen vinden. Wij zijn bereid de originele locatie van de kerk te herstellen. En er moet ook een tentoonstelling komen over het leven van de bisschop. Volgens mij moeten jullie ook blij zijn.

Bid voor de zaligverklaring van de bisschop en de andere martelaren. De zaligverklaring kan soepel worden uitgevoerd.’

Jullie broeder pastoor Anthony Sun van Zhengding.

Commentaar:

Is hier sprake van een doorbraak? Dan kunnen we bijzonder blij zijn.

1. Een doorbraak m.b.t. de vroegere kathedraal van bisschop Schraven. Aan de pelgrims werd verteld dat door de vicaris-generaal een officiële brief naar de autoriteiten is gestuurd met het verzoek om de vroegere kathedraal aan de kerk terug te geven.

Met ’het gesprek met de leiders van het ziekenhuis’ zal bedoeld zijn het bestuur van het militair ziekenhuis dat pal naast de vroegere kathedraal ligt en dat vroeger als ziekenhuis is gestart door Mgr. Schraven.

Pogingen zullen ondernomen worden om originele tekeningen te achterhalen. In Parijs of Rome?

Bekend is dat de torens hoger waren dan de ernaast gelegen hoge tempel!

2. Wat betekent de zin dat ’de zaligverklaring soepel kan worden uitgevoerd’? Is dat het resultaat van de academische conferentie in Peking waarbij ook de autoriteiten waren uitgenodigd en waar ook de voorzitter van de Chinese Bisschoppenconferentie Mgr. Ma, die in augustus de Schravenkapel bezocht, aanwezig was? Het zou een echte doorbraak zijn als de Chinese autoriteiten de waarheid omtrent de moord op Mgr. Schraven en gezellen door de Japanners zouden erkennen.

Wat een groot nieuws.