NIEUWSBRIEF
'MGR. SCHRAVEN EN GEZELLEN'
jaargang 10 nummer 54, nr. 1, 2018
Uitgave van de 'Mgr. Schraven Stichting'

terug naar inhoudsopgave

uit de conferentie over mgr. Schraven c.s. in Peking

Op het 19de partijcongres van de communistische partij in oktober in Peking gaf president Xi Jinping helder de rol aan van religies in China. Religies in China moeten Chinees zijn in oriëntatie en de partij zal actieve begeleiding geven zodat religies zich correct kunnen aanpassen aan de socialistische samenleving. Religies moeten de kernwaarden van het socialisme gebruiken bij hun ontwikkeling en de religieuze cultuur voeden met deze Chinese waarden.

 

Foto: midden Prof.Zhuo en rechts naast hem Mgr. Ma

Meteen na het partijcongres volgde op 25 oktober naar aanleiding van de 80ste verjaardag van het bloedbad van Zhengding in Peking een conferentie. Daarop waren de volgende geluiden te horen:

In de openingstoespraak van Prof Zhuo Xinping: ’Deze conferentie is een positieve reactie op het 19de partijcongres dat pleitte voor aanpassing van religie aan het Chinees socialisme. Bisschop Schraven leerde waarvoor men moet staan’.

Priester J.B.Zhang hield een pleidooi voor gezamenlijk beheer van de vroegere kathedraal en de zo spoedig mogelijke teruggave en herstel van de oorspronkelijke vorm van het gebouw. Het moet gebruikt worden als getuigenis van de geschiedenis van de anti-Japanse oorlog en als basis voor de bevordering van het patriottisme.

Mgr. Ma (voorzitter van de Chinese bisschoppenconferentie): ‘De geschiedenis recht doen in zijn oorspronkelijke functie kan de toekomstige generaties inspireren voor enthousiaste vaderlandsliefde’.

Hij vertelt over zijn bezoek aan de gedenkkapel in Broekhuizenvorst en het kunstwerk van pater Jan Haen . Hij zag daar bisschop Schraven staan als een berg die de trieste Chinese vrouwen achter zich verbergt. ‘Ik kon zien dat de bisschop woedend was en tegen het Japanse leger zei: ‘Neen, doe dat niet!’. Ondanks de brutaliteit van de Japanse soldaten vereiste zijn geloof dat hij moedig opstond en zijn kostbare leven gaf’.

Prof Zhang Jian: ‘Ik denk dat Mgr. Schraven een zeer nobele geest is die kan worden geïntegreerd in onze nationale geest en een belangrijk onderdeel kan worden van de geest van onze nationale Chinese natie’.

Prof Li Qiuxiu: ‘Schraven stierf om Chinese vrouwen en kinderen te redden, om vluchtelingen te redden. Dit weerspiegelt een soort liefde, een geest die we echt moeten gaan verkennen en overdragen’.

Prof Yang Xiaoting: ‘Mozes leidde de Israëlieten uit Egypte. Dat was liefde voor zijn volk. Vaderlandsliefde. Een concrete patriottische daad. De tijd van Jezus laat zien dat Jezus bereid was de zwakken te beschermen en compassie te hebben, zelfs om te worden opgeofferd voor de verlossing van de mensheid en Redder van de mensheid te worden. De missionarissen Schraven en gezellen waren eigenlijk de voortzetting van de openbaring in de Bijbelverhalen dat ze indertijd werden opgeofferd om de toenmalige vluchtelingen te beschermen’.

Priester Peter Zhao (vicaris-generaal van het bisdom Peking): ‘Vanuit academisch oogpunt moet de waarheid van de geschiedenis erkend worden’. (bedoeld is de waarheid over het historisch feit van de moord op Mgr. Schraven en gezellen).

Prof Zhuo Xinping hield de slottoespraak en vatte de conferentie samen. Hij is de directeur van het Instituut van Wereldreligies van de Academie van Sociale Wetenschappen van de Universiteit van Peking. Enkele citaten uit zijn slotwoord:

“De conferentie was historisch van minder betekenis omdat bijdragen in de diepte en breedte ontbraken, maar was wel van grote sociale en politieke betekenis…

…Gemist wordt een eerlijke, objectieve beoordeling van de hele katholieke gemeenschap in onze Chinese samenleving… Er is nieuw onderzoek nodig om de rol van de katholieke kerk te evalueren…We weten dat het bewustzijn van de katholieke kerk in de hele Chinese samenleving geleidelijk aan het veranderen is, maar ze heeft nog niet genoeg kracht ontwikkeld. Het tempo is niet snel…Er zijn een aantal evenementen nodig om dit te promoten. Deze conferentie droeg bij aan die promotie. Deze conferentie is een kwalitatieve doorbraak bij de evaluatie van de hele katholieke kerk en de beoordeling van buitenlandse missionarissen. Een grote stap voorwaarts. Dit is een lentedag bij de evaluatie van de katholieke kerk in China.

Deze conferentie is een eerbetoon en volledige erkenning van de historische waarheid dat deze missionarissen (Mgr Schraven en gezellen) hun leven gaven voor Chinezen…”