NIEUWSBRIEF
'MGR. SCHRAVEN EN GEZELLEN'
jaargang 10 nummer 54, nr. 1, 2018
Uitgave van de 'Mgr. Schraven Stichting'

Inhoud

mis voor een onbekende bisschop

Artikel uit Dagblad Trouw van woensdag 11 oktober 2017
tekst Stijn Fens

Tachtig jaar geleden werd de Limburger Frans Schraven in China vermoord. In zijn eigen Broekhuizenvorst is de bisschop vrij onbekend, maar veel Chinezen zien hem als een heilige. Wie weet wordt hij zalig.
lees verder

tweede mgr. Schravenlezing 2017


De betekenis van het martelaarschap van Mgr. Schraven en gezellen voor de Kerk in China vandaag.

Door pater Jeroom Heyndrickx cicm, oud-directeur Verbiest Instituut Leuven.

Binnen China waren jarenlang de katholieke missionarissen en hun werk niet goed gewaardeerd door officiële instanties en ook niet door de doorsnee burger. Sedert de Opiumoorlog worden zij vereenzelvigd met de kolonialisten en imperialisten uit het westen, die China door hun Ongelijke Verdragen leegplunderden en vernederden.
lees verder

de boodschap aan China van martelaren in China

Eind oktober werd in de Chinese hoofdstad een conferentie belegd om de tachtigste verjaardag te markeren van de ‘massamoord van Zhengding’. Buitenlandse missionarissen uit vijf verschillende Europese landen onder wie de Nederlandse bisschop Frans Schraven, werden door het Japanse leger gedood bij de poging om het leven van honderden Chinese vrouwen meisjes te beschermen. De gebeurtenis vond plaats op 9 oktober 1937 tijdens de Japanse bezetting, twee maanden vóór de massamoord van Nanjing toen meer dan 300.000 Chinezen werden gedood.
lees verder

uit de conferentie over mgr. Schraven c.s. in Peking


Op het 19de partijcongres van de communistische partij in oktober in Peking gaf president Xi Jinping helder de rol aan van religies in China. Religies in China moeten Chinees zijn in oriëntatie en de partij zal actieve begeleiding geven zodat religies zich correct kunnen aanpassen aan de socialistische samenleving. Religies moeten de kernwaarden van het socialisme gebruiken bij hun ontwikkeling en de religieuze cultuur voeden met deze Chinese waarden.
lees verder

‘wij danken hem uit de grond van ons hart’.

Interview over martelaar bisschop Schraven
Interviewer: pastoor Anthony Sun van Zhengding.
Geïnterviewde: Anna Renzhijing
Op 2 maart 2017
Locatie: in haar woonhuis in Zhengding.

S. Hoe heet je, oma?
A. Renzhijing.
S. Hoe oud ben je?
A. Ik ben 91 jaar. Ik ben geboren op 30 augustus 1930 en heet Anna.
lees verder

lente voor de kerk in China?

Artikel verschenen op Franciscanen.nl, november/december 2017.

Provinciaal Overste van de Nederlandse Franciscanen Rob Hoogenboom en missieprocurator Piet Bots waren van 10 tot 24 oktober in China om daar onder meer de plekken te bezoeken waar van 1870 tot 1957 meer dan honderd Nederlandse broeders woonden en werkten. Beiden sloten zich aan bij een pelgrimstocht, georganiseerd door de de Mgr. Schraven Stichting. De provinciaal blikt kort terug.
lees verder

korte berichten

anekdote
Een mevrouw bedankte me voor het mooie boek dat ze gratis mocht ontvangen van de Limburgse radio? Een boek van de Limburgse radio? Ik ben verrast en nieuwsgierig. Hoezo? Wel, op de radio kon iemand een boek winnen als men wist te zeggen wie bisschop Frans Schraven was. ‘Jij hebt me over hem verteld. Ik belde meteen op en won het boek. Bedankt’.

een verzoek
In een mail uit Frankrijk vraagt een abbé om een relikwie van Mgr. Schraven. Jammer dat dit onmogelijk is. ‘Maar waarvoor wilt u het gebruiken?’ Antwoord: ‘Ik ben bisschop in Frankrijk. Ik ben geraakt door dit verhaal en wil graag een relikwie van Mgr. Schraven in mijn borstkruis dragen’.
lees verder


Secretariaat Mgr. Schraven Stichting: Kloosterstraat 54, 6369 AE Simpelveld, tel. 0455445419
Website: www.mgrschraven.nl Contact: info@mgrschraven.nl
Facebook: www.facebook.com/mgr.schravenstichting
Bankrekening Mgr. Schraven Stichting: NL74RABO0148175341 BIC: RABONL2U.
Voorzien van de ANBI-status.