NIEUWSBRIEF
'MGR. SCHRAVEN EN GEZELLEN'
jaargang 10 nummer 54, nr. 1, 2018
Uitgave van de 'Mgr. Schraven Stichting'

terug naar inhoudsopgave

lente voor de kerk in China?

Artikel verschenen op Franciscanen.nl, november/december 2017.

Provinciaal Overste van de Nederlandse Franciscanen Rob Hoogenboom en missieprocurator Piet Bots waren van 10 tot 24 oktober in China om daar onder meer de plekken te bezoeken waar van 1870 tot 1957 meer dan honderd Nederlandse broeders woonden en werkten. Beiden sloten zich aan bij een pelgrimstocht, georganiseerd door de de Mgr. Schraven Stichting. De provinciaal blikt kort terug.

We hebben gehoor gegeven aan de oproep vanuit China om de locatie te bezoeken waar de franciscaan Aemilianus van Heel op 8 oktober 1938, 31 jaar oud, vermoord is. Dat gebeurde nadat hij tijdens de Japans-Chinese oorlog een Japanse commandant had neergeslagen die meisjes en vrouwen van zijn missiepost wilde meenemen. Bij aankomst onthaalden parochianen ons met applaus. Ze lieten ons het hol in de rots zien waar Aemilianus verbleef - daar is nu een klein museum aan hem gewijd - en gingen met hen naar zijn graf en de pas onthulde gedenksteen waar we een viering hielden en bloemen plaatsten (foto: Rob Hoogenboom plaats bloemen bij het monument voor Aemilianus van Heel, samen met bisschop Peter Wu Junen van Yuncheng).

'Troostmeisjes'

 

Pater Rob Hoogenboom plaatst bloemen op het graf van
p. Aemilianus van Heel. Naast hem bisschop Wu van Xinjiang.

Eerder gingen we naar Zhengding waar de Limburgse missiebisschop Frans Schraven (lazarist) en acht van zijn gezellen in 1937 op gruwelijke wijze door Japanse soldaten om het leven zijn gebracht. Hij had geweigerd om vrouwen, die toevlucht hadden gezocht in zijn missiepost, uit te leveren als 'troostmeisjes'. Inmiddels heeft de Chinese overheid erkend dat buitenlandse geestelijken in oorlogstijd aanzienlijke humanitaire hulp verleend hebben aan mensen in nood. Daarmee is het beeld gecorrigeerd van hen als spionnen en verlengstuk van buitenlandse regeringen. Deze erkenning brengt een zalig/heiligverklaring van de bisschop dichterbij.

Vitale kerk

In het bisdom Changzhi (voorheen Luanfu) trokken we op met de vier franciscanen Odorico, Isidoro, Kobe en Bosco, die pastoor zijn buiten de stad Changzhi. Er werken 46 priesters in dit diocees, en dan zijn er nog 80 uit dit bisdom die elders werken. Steeds vertelde bisschop Peter Ding Lingbin van Changzhi dat de vele roepingen vruchten zijn van het gedegen werk van Nederlandse franciscanen. Zij hebben het geloof in de families geplant. Daarom waren ze zo blij met onze komst en als vanzelf ontstonden plannen om met franciscaanse zusters en broeders Nederland te bezoeken om te ontdekken waar zij als gelovigen vandaag komen, en om met behulp van het China-archief hun eigen geschiedenis te schrijven. We ontmoetten een vitale kerk in dit deel van China. Volgt na een lange, harde winter een lente voor de kerk in China?