NIEUWSBRIEF
'MGR. SCHRAVEN EN GEZELLEN'
jaargang 10 nummer 55, nr. 1 2018
Uitgave van de 'Mgr. Schraven Stichting'

terug naar inhoudsopgave

seksueel misbruik in China

#MeToo in China

Het heeft even geduurd, maar ook Chinese vrouwen beginnen zich uit te spreken tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag. Beging 2017 beschuldigden vijf Chinese vrouwen een hoogleraar aan de universiteit van Peking ervan dat hij hen seksueel had lastiggevallen tijdens hun studie. De universiteit stelde een onderzoek in en schorste de professor.

Gesterkt door dit succes moedigt een van de slachtoffers, de wetenschapster Luo Qianqian, andere slachtoffers aan om ook hun verhaal te doen, onder vermelding van #WoYeShi (de Chinese variant van #MeToo). En die oproep leidt inderdaad mondjesmaat tot nieuwe getuigenissen op het Chinese sociale netwerk Weibo. Dat de #MeToo-beweging nog niet zo groot is als elders is het gevolg van censuur, zei Leta Hong Fincher, een deskundige op het gebied van Chinees feminisme, in The Guardian. De leiding van het land, die bijna volledig uit mannen bestaat, zou bang zijn dat de aandacht voor seksuele misdrijven tot sociale onrust kan leiden en bagatelliseert daarom de klachten. In 2015 werden nog vijf feministen opgepakt omdat ze van plan waren om in het openbaar vervoer stickers te plakken tegen seksuele agressie.

Uit ‘Wordt Vervolgd’, maandblad van Amnesty International, februari 2018 p. 4

Internationale Vrouwendag en China

Bij gelegenheid van Internationale Vrouwendag werd in Hong Kong een onderzoek gepresenteerd over seksueel misbruik onder vrouwelijke journalisten in China. Van de ondervraagde journalisten blijkt 80% last te hebben van grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. Geïnspireerd door de #Me Too beweging wereldwijd, deed men onderzoek in China en kwam dit schokkend nieuws boven tafel. De gegevens tonen aan dat 83,7% van de ondervraagden te maken hebben gehad met allerlei vormen van seksuele pesterijen, terwijl 42 % dit zelfs 2 tot 4 keer en 18,2% zelfs meer dan vijf keer heeft ondervonden. In 90% van de gevallen waren mannen de daders, meestal hoger geplaatsten of collega’s, maar ook vreemdelingen en geïnterviewden. De meerderheid besloot de incidenten te verzwijgen omdat het zinloos zou zijn, men de moed niet had of het gevolgen zou hebben voor het privé leven of de carrière. De meerderheid ook geeft aan psychische gevolgen te hebben van dit gedrag. Sommigen lijden er zelfs zwaar onder.

Er volgde een oproep om in China iets te gaan doen tegen deze praktijken, met name met voorlichtingscampagnes, met regelingen om dit gedrag tegen te gaan en met strafmaatregelen tegen overtreders. Er staan verschillende initiatieven op stapel.