NIEUWSBRIEF
'MGR. SCHRAVEN EN GEZELLEN'
jaargang 10 nummer 55, nr. 1 2018
Uitgave van de 'Mgr. Schraven Stichting'

terug naar inhoudsopgave

korte berichten

Bezoek aan Rome

Begin januari werd een werkbezoek gebracht aan het Vaticaan om de voortgang van de zaligverklaring te bespreken. Er moet een einddossier geschreven worden. Dat moet precies volgens de voorschriften van het Vaticaan gebeuren. Er werd gezegd: ‘Het moet de kwaliteit hebben van een proefschrift’. Om dat te bereiken is een Italiaanse historicus aangetrokken die op dit terrein deskundig is. Vanuit Nederland worden teksten aangeleverd die door hem worden aangepast of in de juiste vorm worden gegoten. Nadrukkelijk vroeg men in het Vaticaan om een uitgebreide levensbeschrijving van bisschop Schraven. In Rome werd kennis gemaakt met de relator, de Vaticaanse functionaris die de zaak Schraven gaat behartigen en na afronding aan de kardinalen de gevraagde gegevens moet overleggen. ‘Hij is een man van aanpakken’, zo werd gezegd. ‘Met hem hebben jullie geluk’. ‘De zaak staat er goed voor’, zo werd gezegd. Hoopvol.

Kunstenaar Hub Delnoy overleden

Op 18 januari 2018 overleed in Kerkrade op 77 jarige leeftijd de heer Hub Delnoy. De uit Vijlen afkomstige Delnoy was erg geraakt door het verhaal van bisschop Schraven en gezellen. Zijn grote waardering drukte hij in 2010 uit in een houtprofiel van de bisschop dat geschonken werd aan de parochiekerk van Lottum, waar het nu nog achter in de kerk te bewonderen valt. In het streekblad van Vaals e.o. stond toen een artikel over hem. ‘Ik was meteen geraakt door het ongelooflijk aangrijpende levensverhaal van Mgr. Schraven. Het pakte me enorm en ik voelde dat deze opdracht ging lukken. Het ging helemaal in mij leven. Voor mij is die man een grote held. Iemand die zijn leven over heeft om vrouwen meisjes tegen seksueel misbruik te beschermen. Dat is onvoorstelbaar’. Meer dan zestig uur werkte de heer Delnoy aan zijn houtsculptuur waarin hij zijn hele hart legde.

Op 10 oktober 2010 werd zijn kunstwerk door hulpbisschop de Jong van Roermond in Lottum ingezegend. Daarbij was hijzelf met zijn gezin aanwezig. Hij voelde zich vereerd deze bisschop-martelaar te hebben mogen vereeuwigen.

Sindsdien volgde hij op de voet alle ontwikkelingen van de Mgr. Schraven Stichting. Vlak voordat hij stierf vroeg hij zijn vrouw na zijn wekenlange ziekenhuisopname zijn bril om weer te gaan lezen. Nadrukkelijk wilde hij de laatste aflevering van de Mgr. Schraven Nieuwsbrief lezen. Moge bisschop Schraven hem welkom heten in Gods Licht.

Lezing in Oudenbosch

Op maandag 26 februari werd in Oudenbosch een lezing gegeven over de Chinareis van 2017 en natuurlijk over de uit Oudenbosch afkomstige medemartelaar van bisschop Schraven Antoon Geerts. De avond was belegd in het kader van de jaarlijkse Vastenaktie. De parochiefederatie hield voor de derde keer op rij de geldinzameling voor het project ‘ouderenzorg’ in Tangshan. Zuster Margreet Geerts uit Dordrecht hield een warm pleidooi voor deze mensen en vertelde over haar eigen ervaring bij het bezoek aan Tangshan in 2014. Haar oproep was zo bewogen dat het wel effect moet hebben.

De grote groep aanwezigen was zeer aandachtig en geïnteresseerd.

Lezing in Ossendrecht

Op zondag 8 april zal de heer Johan den Ouden om 14.00 uur in de Adolphinekapel in Ossendrecht een lezing geven over de Chinareis. Iedereen is hartelijk welkom.

Internationaal bezoek aan Gedenkkapel

Begin januari mocht de Gedenkkapel bezoek ontvangen uit Latijns-Amerika en wel uit Brazilië de heer Silvio Batista Mitozo en de heer Hesidio. Uit Costa Rica de heer William Araya.

Eind maart staat bezoek uit China op het programma.

Vooraankondiging:

In samenwerking met de Stichting Pelgrimswegen en voetpaden organiseert de Schraven Stichting op zaterdag 30 juni een pelgrimswandeling van Lottum via de Gedenkkapel in Broekhuizenvorst naar Tienray. De tocht is 12 km lang. Men kan vervolgens per bus terug naar Lottum of te voet terugwandelen (8km.)

Steun het werk van de Mgr. Schraven Stichting met een royale gift of wordt ‘vriend van de Stichting’.

We hebben uw hulp hard nodig om onze plannen te kunnen realiseren.