NIEUWSBRIEF
'MGR. SCHRAVEN EN GEZELLEN'
jaargang 10 nummer 57, nr. 4 2018
Uitgave van de 'Mgr. Schraven Stichting'

terug naar inhoudsopgave

programma Bisschop Schravenherdenking 2018

De Mgr. Schraven Stichting gaat ook dit jaar aandacht schenken aan de moord op bisschop Frans Schraven uit Lottum/Broekhuizenvorst. 'Zijn voorbeeld om tot het uiterste te gaan bij de verdediging van vrouwen tegen verkrachting is een sterk verhaal dat doorverteld moet worden' zo liet een bezoeker aan de Gedenkkapel in Broekhuizenvorst weten. Er is een programma ontwikkeld, dat er als volgt uitziet:

Zondag 7 oktober

De herdenking begint op zondag 7 oktober met een plechtige eucharistieviering om 10.30u in de parochiekerk van Broekhuizenvorst. Als speciale celebrant is pater Rob Hoogenboom uitgenodigd. Hij is provinciale overste van de orde van de Franciscanen in Nederland. Een jaar geleden maakte hij samen met een groep pelgrims een pelgrimsreis naar China en was een belangrijke vertegenwoordiger bij de Mgr. Schravenherdenking in China.

12.00 uur: lunch:

Na de H. Mis volgt een gezamenlijke lunch. U kunt zich voor de lunch in 'Ald Vors' aanmelden door €15,- over te maken op bankrekening NL74RABO 148175341 tnv. Mgr.Schravenstichting.

13.30 uur: Mgr. Schravenlezing

Pater Hoogenboom zal de jaarlijkse Mgr. Schravenlezing verzorgen met als titel 'Op de vuist tegen verkrachting'. Deze lezing maakt deel uit van de 'Maand van de Geschiedenis', die in Nederland gehouden wordt. Zie verderop.

Dinsdag 9 oktober

De dag waarop de moord in 1937 in China plaatsvond, volgt een wandeling/pelgrimstocht georganiseerd langs het prachtige Schravenpad in Lottum. De tocht van 10 km gaat van het centrum van Lottum naar het geboortehuis van Frans Schraven, de oude kasteelboerderij Kaldenbroek en keert langs de Maas met mooie vergezichten terug naar Lottum.
Afgesloten wordt in de Gedenkkapel in Broekhuizenvorst. Start om 09.30u in de hal van de parochiekerk van Lottum. Terug rond 13.00 uur. Opgave is niet nodig. Voor verdere info: www.mgrschraven.nl

Zaterdag 17 november

Viering: 'Opstaan tegen geweld tegen vrouwen'

Op initiatief van de Mgr. Schraven Stichting wordt op zaterdagmiddag een speciale viering georganiseerd. Medeorganisatoren zijn: Unie NKV - Netwerk Katholieke Vrouwen, Vincent de Paul Center, de KNR (Katholieke Nederlandse Religieuzen), Zusterwerk en Zinsverband/Mamre.

Het programma ziet er als volgt uit:

13.30 uur: binnenkomst met koffie/ thee

14.00 uur: welkom door Ivonne van der Kar van de Stichting Zusterwerk

14.10 uur: lezing door prof. Maaike de Haardt (Nijmegen) over het thema

14.45 uur: koffie/thee in het Franciscushuis

15.15 uur: oecumenische middaggebed in de kapel van het klooster, waarin getuigenissen te horen zijn van personen die opstaan tegen geweld tegen vrouwen, zoals Mgr. Schraven en pater Aemilianus van Heel ofm in China. Bij de getuigenissen staat de vraag centraal 'Wie zijn de Mgr. Schravens van onze tijd?'.

Plaats van samenkomst: Klooster Franciscanen, Van der Does de Willeboissingel in Den Bosch (vlak bij het station).

Iedereen is van harte welkom. Nadere informatie volgt nog.