NIEUWSBRIEF
'MGR. SCHRAVEN EN GEZELLEN'
jaargang 10 nummer 57, nr. 4 2018
Uitgave van de 'Mgr. Schraven Stichting'

terug naar inhoudsopgave
projecten

Een van de doelstellingen van de Mgr. Schraven Stichting is om te treden in de voetsporen van bisschop Frans Schraven en gezellen met hun inzet seksueel geweld te voorkomen. Daartoe steunt de Stichting twee bestaande projecten.

Project 1:

Tijdens zomerkampen wordt het stripboek over bisschop Schraven 'Post uit China' door jongeren gelezen en besproken. Daarbij staat de vraag centraal: 'Durf en wil jij ook 'neen' te zeggen net als bisschop Schraven als het aankomt op seksueel geweld?' Financiële steun maakt het mogelijk deze zomerkampen van stripboeken te voorzien.

Project 2:

'Empowerment van vrouwen' (leren voor zichzelf opkomen). Het project wil vrouwen leren werken aan eigen waardigheid en gezondheid, o.a. via het vergroten van hun seksuele ethiek, het bewaren van eenheid en stabiliteit in de gezinnen, vrouwenrechten en preventie van huiselijk geweld enz..

U kunt samen met de Schraven Stichting het werk van bisschop Schraven c.s. helpen voort zetten.

periodieke schenking

Schenken aan een goed doel met aan ANBI-status zoals de Mgr. Schraven Stichting kan fiscaal aantrekkelijk zijn. Een periodieke schenking (minimaal 5 jaar) kan fiscaal aantrekkelijk zijn als u overweegt de Stichting enkele jaren achter elkaar te steunen. Periodieke schenkingen zijn namelijk volledig aftrekbaar. Vanaf 1 januari 2014 hoeft u hiervoor niet meer naar de notaris, maar kunt u de schenking ook rechtstreeks met de Stichting regelen via een schriftelijke overeenkomst. Het kan ook via een 'betalingsvolmacht', waarna het te doneren bedrag automatisch jaarlijks wordt afgeschreven. Neemt u daarvoor contact op met de secretaris van de Mgr. Schraven Stichting.