NIEUWSBRIEF
'MGR. SCHRAVEN EN GEZELLEN'
jaargang 11 nummer 60, nr. 1 2019
Uitgave van de 'Mgr. Schraven Stichting'

terug naar inhoudsopgave

Katholieke kerk Zuid-Korea roept Japan op over 'troostmeisjes'

Een coalitie van katholieke instellingen in Zuid-Korea heeft de Japanse regering opgeroepen excuus aan te bieden voor de dwang die werd uitgeoefend op 'troostmeisjes' in heel Azië die seksuele diensten moesten verlenen aan de Japanse troepen in Wereldoorlog II.

Japan heeft nooit schadeloosstelling gegeven voor de oorlogsmisdaden tegen de Aziatische buren. Het is een voortdurende bron van kwelling voor landen als Zuid-Korea dat toen onder Japans koloniaal bewind viel. Men bracht deze oproep aan de Japanse overheid op een wel zeer uitzonderlijke wijze tot uitdrukking. Tegenover de Japanse ambassade in Seoul werd een mis opgedragen. De mis werd opgedragen door een abt van een Benedictijnenklooster. Hij zei: 'Vandaag is het de dag om onopgeloste problemen van de Tweede Wereldoorlog in herinnering te roepen. We moeten de kwestie van troostmeisjes eerlijk onder ogen zien'. De prelaat bekritiseerde Tokio dat het voortdurend het beleid van gedwongen slavernij van troostmeisjes ontkent. Er werd voor gepleit dat de 'overeenkomst tussen Korea en Japan over troostmeisjes' van 2015 vernietigd wordt omdat geen rekening is gehouden met de mening van de slachtoffers zelf. In het artikel wordt verwezen naar het bezoek van paus Franciscus aan Seoul in 2014 waarbij hij een ontmoeting had met zeven slachtoffers van seksuele slavernij. Jarenlang demonstreerden vrouwen tegenover de Japanse ambassade. Nu leven er nog slechts enkelen van deze troostmeisjes.

Japanse onderzoeker bezoekt Nederland

Wat brengt een Japanse onderzoeker naar Noord-Limburg? Hij schrijft in zijn brief: 'Ik verheug mij om het voor mij onbekende incident (van de moord op bisschop Schraven en gezellen in China) te leren kennen'. De historicus Kyosuke Minezaki wilde graag informatie ontvangen en historische documenten bekijken. In Japan werkt hij samen met drie andere historici om de massamoord van Zhengding te onderzoeken. Hij wilde namens de Japanse katholieken achterhalen welke rol bisschop Schraven en gezellen gespeeld hebben en welke betekenis ze hebben in Nederland. Graag wilde hij daarom ook plekken bezoeken die in verband staan met bisschop Frans Schraven. Op zaterdag 15 december bezocht hij, vergezeld door een tolk Japans, de Gedenkkapel van de martelaren in China in Broekhuizenvorst, waar de voorzitter van de Mgr. Schraven Stichting zijn gastheer was. In het gastenboek schreef hij: 'Voor de slachtoffers inclusief de bisschop, zal ik naar de waarheid blijven zoeken'. Op zondag werd Lottum bezocht en vooral het geboortehuis van bisschop Schraven 'Huize Kaldenbroek' kreeg zijn volle aandacht. Daarna werd nog een bezoek gebracht aan het missiehuis van de heren Lazaristen in Panningen, waar urenlang gesproken werd met enkele deskundigen.

De heer Minezaki zal nogal teleurgesteld naar Japan zijn teruggekeerd. Bewijsstukken en historische documenten konden hem niet gegeven worden. Rome heeft alles 'vertrouwelijk' verklaard tot na de zaligverklaring van bisschop Frans Schraven.

De Japanse keizers en bisschop Schraven

Twee dagen vóór kerst verscheen het bericht in de Engelse krant The Gardian. Keizer Akihito, die dit jaar gaat aftreden, gaf bij gelegenheid van zijn 85ste verjaardag een toespraak. Hij riep op om de Japanse jongere generaties te leren over de gruweldaden van de oorlog. Hij zei dat het belangrijk is niet te vergeten dat ontelbare levens in de Tweede Wereldoorlog verloren gingen en dat de vrede en de voorspoed van het naoorlogse Japan werd gebouwd op talrijke slachtoffers en onvermoeibare inspanningen van het Japanse volk. De keizer pleitte er voor om deze geschiedenis nauwgezet over te dragen aan de naoorlogse generaties. De keizer heeft zijn ambtsperiode gebruikt om op te roepen tot een eerlijke waardering van de geschiedenis. Commentaren in Japan hebben dit verstaan als een vriendelijke mep richting de conservatieve eerste minister Shinzo Abe. In Japan is het de keizer verboden om zich met politiek te bemoeien, maar het keizerlijke paar heeft verzoening bewerkstelligd met vroegere slachtoffers van de Japanse agressie in de oorlog. In 1992 bezocht de keizer als eerste China en vertelde zijn gastheren dat hij de ongelukkige periode waarin zijn land het Chinese volk teisterde met groot lijden tijdens de oorlog, gevochten in naam van zijn vader Hirohito, diep betreurde.

Een andere bericht in de krant: In Japan doken klassieke Japanse gedichten op van keizer Hirohito waaruit zijn schaamte blijkt over de oorlogsjaren, waarin hij over Japan regeerde.

Zouden keizer Akihito en Hirohito daarbij ook gedacht hebben aan bisschop Frans Schraven en medeslachtoffers?

Zal er ooit van Japan een officieel excuus voor de moord op bisschop Schraven te verwachten zijn in navolging van de Japanse bisschoppen?