NIEUWSBRIEF
'MGR. SCHRAVEN EN GEZELLEN'
jaargang 11 nummer 60, nr. 1 2019
Uitgave van de 'Mgr. Schraven Stichting'

terug naar inhoudsopgave

Door mgr. Schraven gepromoot klooster viert feest.

 

 

In april 2018 werd in Hong Kong op feestelijke wijze herdacht dat het Trappisten-klooster van O.L.Vrouw van Vreugde 90 jaar geleden in 1928 in Zhengding werd opgericht. Bij de tot standkoming van dit klooster speelde bisschop Schraven een belangrijke rol. Op 22 april werd dit feit herdacht middels een plechtige eucharistieviering met de bisschop van Hong Kong en vertegenwoordigers van Trappistenkloosters uit De Filippijnen, Indonesië, Taiwan, Macau en Australië. Tijdens de gebeden werd dank gebracht aan de voorgangers die aan de stichting hebben bijgedragen, o.a. bisschop Schraven en werd aan de verhuizing naar Hong Kong in de 50er jaren gememoreerd. Vanwege de machtsovername door de communisten in China en de religieuze vervolging trokken de Trappisten van Zhengding naar Hong Kong waar de Britse gouverneur hen 53 hectare land ter beschikking stelde op het eiland Lantau. In 2000 werd het klooster een echte abdij. Nu telt het klooster 9 monniken en 5 aspirant-leden. Een van hen is de 100-jarige pater Benedict, vele jaren abt, die op het terrein aanwezig was toen bisschop Schraven in 1937 werd weggevoerd door de Japanners. Enkele monniken hadden hun toevlucht gezocht bij bisschop Schraven. Een van hen, pater Emmanuel Robial, is zelfs met hem vermoord.

Bij gelegenheid van deze 90ste verjaardag kwamen monniken vanuit de hele regio Azië-Pacific bij elkaar voor een conferentie om hun ervaringen uit te wisselen en zich te beraden hoe zij de lokale kerk en het pastoraal werk spiritueel kunnen verrijken.

De abt van het klooster, Paul Kao, heeft drie keer een bezoek gebracht aan de Gedenkkapel van bisschop Schraven in Broekhuizenvorst.