NIEUWSBRIEF
'MGR. SCHRAVEN EN GEZELLEN'
jaargang 11 nummer 60, nr. 1 2019
Uitgave van de 'Mgr. Schraven Stichting'

terug naar inhoudsopgave

campagne voor vrijlating van bisschop

De Katholieke commissie voor gerechtigheid en vrede in Hong Kong heeft een campagne gelanceerd om de Chinese autoriteiten te bewegen Mgr. Augustine Cui Tai, coadjutorbisschop van Xuanhua (Hebei) vrij te laten.

De stad Xuanhua ligt ten noorden van de stad Beijing en moet bisschop Frans Schraven zeer vertrouwd zijn geweest al is niet duidelijk of hij het ooit heeft bezocht. Frans Wijnhoven, de heeroom van bisschop Schraven was er meteen na zijn aankomst in China werkzaam en werd er later hoofd van het district (nu zouden we zeggen 'dekenaat') van 1878-1883. Van 1891 tot 1894 was de neef van bisschop Schraven, zijn latere wijbisschop Frans Geurts, er werkzaam. En van 1894-1899 was Frans Geurts er net als zijn 'heeroom' hoofd van het district. In dat jaar kwam hij naar Europa om als bisschop terug te keren naar China.

Mgr. Cui Tai, die als bisschop is erkend door de Heilige Stoel, behoort tot de ondergrondse kerk. De prelaat werd medio april 2018 door politie meegenomen. Zijn huidige verblijfplaats is onbekend.

Volgens de Katholieke commissie voor gerechtigheid en vrede is de bisschop sinds 1993 herhaaldelijk onderworpen aan dwangarbeid, heropvoeding, detentie en huisarrest. Hij zou zonder legaal proces zijn veroordeeld voor aanklachten als 'illegale missionaire activiteiten' en 'illegale en ongeoorloofde religieuze bijeenkomsten.' De straffen zijn volgens de commissie echter opgelegd omdat de bisschop zich beijvert voor religieuze vrijheid en weigert zich te onderwerpen aan de bovengrondse Chinese Patriottische Katholieke Associatie. Deze tracht een kerk te bouwen die onafhankelijk is van Rome.

Website van de Mgr. Schraven Stichting

De website van de Mgr. Schraven Stichting vervult een belangrijke functie, zo blijkt uit gegevens die de computer bijhoudt. In de tweede helft van 2018 werd de website 1.884 keer bezocht vanuit tal van landen. Uiteraard staat Nederland aan top. Maar wat opvalt zijn de landen die daarna volgen: Belarus (Wit-Rusland), Japan, Duitsland, Frankrijk, België en de Russische Federatie...