NIEUWSBRIEF
'MGR. SCHRAVEN EN GEZELLEN'
jaargang 11 nummer 61, nr. 2 2019
Uitgave van de 'Mgr. Schraven Stichting'

terug naar inhoudsopgave

Openingswoord

Door Ivonne van der Kar van Zusterwerk werd gezegd: 'We zijn hier bijeen met verschillende organisaties over de vraag: hoe geweld tegen vrouwen in de kerken ter sprake te brengen en vooral om kerken bij dit onderwerp te betrekken. Deze oecumenische gebedsmiddag is daarvan het resultaat. 'Een litanie van hoop'. We willen bidden voor slachtoffers van geweld en voor hoop voor hen. Bidden is ook een vorm van protest tegen dit geweld. Sinds 26 oktober wordt permanent in Den Haag gebeden voor asielzoekers. Dat gebed beschermt hen tegen uitzetting. Een strijdbare middag toegewenst.

Door de aanwezigen werd en waxinelichtje aangestoken, waarbij ieder spontaan een intentie kon uitspreken.

Er werd o.a. gezegd:

Dit licht is bedoeld: