NIEUWSBRIEF
'MGR. SCHRAVEN EN GEZELLEN'
jaargang 11 nummer 61, nr. 2 2019
Uitgave van de 'Mgr. Schraven Stichting'

Inhoud

verslag oecumenische middaggebed 'een litanie van hoop'

viering tegen geweld tegen vrouwen

Op zaterdag 17 november 2018 vond in de kerk van het klooster van de Franciscanen te Den Bosch een oecumenische middaggebed plaats, geïnspireerd door Mgr. Schraven. De viering stond in het teken van hedendaags verzet tegen geweld tegen vrouwen. Voorafgaand aan de viering hield theologe Martina Heinrichs, verbonden aan het Dominicaans klooster in Huissen een lezing over geweld tegen vrouwen in samenleving en kerk.
Deze middag was georganiseerd door de Mgr. Schraven Stichting, Zusterwerk, KNR, Netwerk Katholieke Vrouwen, Bureau Mamre en Vincent de Paul Center. Voorganger bij de viering was Franck Ploum uit Dordrecht, verbonden aan Mamre te Breda.

Openingswoord

Door Ivonne van der Kar van Zusterwerk werd gezegd: 'We zijn hier bijeen met verschillende organisaties over de vraag: hoe geweld tegen vrouwen in de kerken ter sprake te brengen en vooral om kerken bij dit onderwerp te betrekken. Deze oecumenische gebedsmiddag is daarvan het resultaat. 'Een litanie van hoop. We willen bidden voor slachtoffers van geweld en voor hoop voor hen. Bidden is ook een vorm van protest tegen dit geweld. Sinds 26 oktober wordt permanent in Den Haag gebeden voor asielzoekers. Dat gebed beschermt hen tegen uitzetting. Een strijdbare middag toegewenst.
lees verder

getuigenissen over het thema: Geweld tegen vrouwen in Indonesië

Zr. Medylyn, Missiezusters Dienaressen van de H. Geest van Steyl vertelt over hun werk;
Ik wil u iets vertellen over hoe zusters overal ter wereld vrouwen helpen die slachtoffer worden van geweld. Bijvoorbeeld mijn medezuster, zuster Eustochia Nata die werkt in een opvanghuis voor vrouwen op Flores in Indonesië. Zij is net als ik een SSPS zuster van Steyl, een Missiezusters Dienaressen van de Heilige Geest.
lees verder

getuigenissen over het thema: Geweld tegen vrouwen in China

Brief aan pater Jan van Heel franciscaan,
één jaar na Mgr. Schraven in China vermoord.

Jan, jij, boom van een kerel,
zo begaan met Chinese vluchtelingen.
Ieder welkom op jouw kerkterrein.
Duizenden wordt gezegd.
Je bouwde een muur, zette tenten op.
En dan komen de Japanners.
lees verder

getuigenissen over het thema: brief aan bisschop Frans Schraven

Frans, die afschuwelijke dag van 9 oktober 1937
staat in mijn hart gegrift.
De zoveelste vluchtelingenstroom in je leven in China.
Dit keer oorlog met Japan.
Allen welkom op jouw enorme kerkterrein.
Duizenden als haringen in een ton.
Jij dagenlang in een kelder met vluchtelingen.
Granaten vliegen over jullie heen, vallen neer.
lees verder

getuigenissen over het thema: geweld tegen vrouwen in Nederland

Maria Meinora is als vrijwilligster verbonden aan het Jeannette Noëlhuis in Amsterdam. Daar wonen Nederlanders en een Zweedse samen met mensen zonder verblijfsvergunning.

'We eten elkaars maaltijden en respecteren ieders geloof, geaardheid, achtergrond enzovoorts. De vrouwen in ons huis hebben tijdens hun vlucht of reis naar het 'veilige' Nederland bijna allemaal te maken gehad met seksueel geweld of seksuele intimidatie. Een aantal vrouwen kon ontsnappen aan vrouwenhandel. We vragen er niet actief naar. Vrouwen kunnen en mogen zelf bepalen hoeveel ze aan ons willen vertellen.
lees verder

een litanie van hoop: verslag door Joanne Seldenrath

Ongeveer dertig mensen werden verwacht maar meer mensen waren aanwezig bij de viering tegen geweld tegen vrouwen op 17 november, een initiatief van Ivonne van der Kar (Zusterwerk) in samenwerking met de Konferentie Nederlandse Religieuzen, de Mgr. Schraven Stichting, het Vincent de Paul Center, Bureau Mamre en het Netwerk Katholieke Vrouwen.

In de kapel van het Stadsklooster San Damiano van de franciscanen in 's-Hertogenbosch vertelde theologe Martina Heinrichs over haar bezoek aan Thailand in het kader van een bijeenkomst van de Fellowship of the Least Coin (FLC), een oecumenische beweging van gebed voor gerechtigheid, vrede en verzoening. De FLC ondersteunt projecten voor met name vrouwen en kinderen.
lees verder


Secretariaat Mgr. Schraven Stichting: Kloosterstraat 54, 6369 AE Simpelveld, tel. 0455445419
Website: www.mgrschraven.nl Contact: info@mgrschraven.nl
Facebook: www.facebook.com/mgr.schravenstichting
Bankrekening Mgr. Schraven Stichting: NL74RABO0148175341 BIC: RABONL2U.
Voorzien van de ANBI-status.