NIEUWSBRIEF
'MGR. SCHRAVEN EN GEZELLEN'
jaargang 11 nummer 61, nr. 2 2019
Uitgave van de 'Mgr. Schraven Stichting'

terug naar inhoudsopgave

getuigenissen over het thema: geweld tegen vrouwen in Nederland

Maria Meinora is als vrijwilligster verbonden aan het Jeannette Noëlhuis in Amsterdam. Daar wonen Nederlanders en een Zweedse samen met mensen zonder verblijfsvergunning.

'We eten elkaars maaltijden en respecteren ieders geloof, geaardheid, achtergrond enzovoorts. De vrouwen in ons huis hebben tijdens hun vlucht of reis naar het 'veilige' Nederland bijna allemaal te maken gehad met seksueel geweld of seksuele intimidatie. Een aantal vrouwen kon ontsnappen aan vrouwenhandel. We vragen er niet actief naar. Vrouwen kunnen en mogen zelf bepalen hoeveel ze aan ons willen vertellen. Dat kan ook in vertrouwen aan slechts een persoon. We zorgen voor stabiliteit en rust, een veilige plek om op adem te komen. Verder geven we informatie over therapiemogelijkheden, waar ze, zover mogelijk, in eigen taal hun trauma's kunnen verwerken.

Ik zie sterke vrouwen die, ondanks hun afschuwelijke ervaring, toch verder gaan en met verwachting uitkijken naar een toekomst in Nederland. Ik bewonder de moeders die tóch in staat zijn om van hun kindje te houden, die bij een verkrachting verwekt werd. Onze vrouwen vertonen bijna allemaal een ongekende veerkracht en hun opgewektheid is vaak aanstekelijk.

Seksuele uitbuiting van vrouwen moet stoppen. Daar kunnen we ons niet genoeg voor inzetten of voor bidden. We zijn heel dankbaar dat we vandaag hier mogen zijn en dat de collecte voor ons huis en ons werk bestemd is.