NIEUWSBRIEF
'MGR. SCHRAVEN EN GEZELLEN'
jaargang 11 nummer 61, nr. 2 2019
Uitgave van de 'Mgr. Schraven Stichting'

terug naar inhoudsopgave

getuigenissen over het thema: Geweld tegen vrouwen in China

Brief aan pater Jan van Heel franciscaan,
één jaar na Mgr. Schraven in China vermoord.

Jan, jij, boom van een kerel,
zo begaan met Chinese vluchtelingen.
Ieder welkom op jouw kerkterrein.
Duizenden wordt gezegd.
Je bouwde een muur, zette tenten op.
En dan komen de Japanners.
Telkens vragen ze vrouwen.
Je spreekt klare taal: 'Neen'.
Dan dreigende woorden:
'Vrouwen of we wassen je kerk met je bloed'.
Je wordt woedend, slaat een soldaat tegen de grond,
gaat op de vuist tegen verkrachting.
Japans gezichtsverlies vraagt om wraak.
's Morgens lig je dood op bed,
polsen doorgesneden, kogelgaten in je borst.
'Zelfmoord', zeggen de Japanners.
'Vermoord', zeggen de Chinezen.
Wie heeft gelijk? Het is oorlog
en de waarheid het eerste slachtoffer.
Pas onlangs kwam die waarheid aan het volle licht.
Al die jaren was er geen grafsteen voor je.
'Niet nodig', zeiden de Chinezen,
'zijn grafsteen is in ons hart'.
Nu staat er een metershoog monument.
Jan, een jaar geleden stond ik daar, geraakt,
ontroerd én trots vanwege jouw heldenmoed.