NIEUWSBRIEF
'MGR. SCHRAVEN EN GEZELLEN'
jaargang 11 nummer 62, nr. 3 2019
Uitgave van de 'Mgr. Schraven Stichting'

terug naar inhoudsopgave

Paus Franciscus eet uit de 'Mgr. Schraventuin' in Rome

In de tuin van het Generaal Bestuur van de Lazaristen in Rome is een tuin aangelegd die sinds kort de naam 'Mgr.

 

het tuinontwerp

Schraven Tuin' draagt. Over de plek waar dit gerealiseerd werd, schrijft p. Wiel Bellemakers: 'Achter het generalaat in Rome ligt een villa die ooit bewoond werd door de grote staatsman Garibaldi. Daar mag niks gebouwd worden want dat alles is 'een staatsmonument'. Het behoorde aan de zusters van Vincent de Paul, die het cadeau gaven aan de Lazaristen. Deze deden er jaren nauwelijks iets mee want men had er geen mensen voor.

Afgelopen jaar is een groep mensen, die vluchtelingen aan werk helpt, begonnen om er een plantentuin van te maken. Een lofwaardig initiatief.

Uiteraard kregen de Schravenrozen uit Lottum daarin een belangrijke plek, zoals te zien is op bijgevoegd ontwerp. Op de rood ingekleurde plekken staan de rozen en omzoomen zo de kruidentuin. Dankzij donaties van enkele particuliere personen werd een hele lading rozen vanuit het rozendorp Lottum naar Rome gestuurd.

Opnieuw p. Bellemakers: 'De combinatie van Schravenrozen en de martelaren gedenken, is een mooi initiatief. Nu komen alle bezoekers aan de Schraventuin te weten wat er op 9 oktober 1937 in China gebeurde'.

 

vluchtelingen aan het werk bij de kruidentuin

Er zal een bordje bij geplaatst worden waarop uitleg gegeven wordt over bisschop Schraven en zijn gezellen.

Op 2 maart j.l. bracht het Generaal Bestuur van de Lazaristen een bezoek aan paus Franciscus in het Vaticaan. En wat kreeg hij aangeboden? Producten, gekweekt door zes vluchtelingen in deze Mgr. Schraventuin. Of ze daarbij de

paus ook over Mgr. Schraven verteld hebben, wordt niet vermeld. Bij het afscheid gaf de paus een definitie van een 'Lazarist'. Volgens hem was/ is hij een 'noeste' werker die er niet mee te koop loopt. Daarmee typeerde de paus bisschop Frans Schraven ten voeten uit.