NIEUWSBRIEF
'MGR. SCHRAVEN EN GEZELLEN'
jaargang 11 nummer 62, nr. 3 2019
Uitgave van de 'Mgr. Schraven Stichting'

Inhoud

Paus Franciscus eet uit de 'Mgr. Schraventuin' in Rome

In de tuin van het Generaal Bestuur van de Lazaristen in Rome is een tuin aangelegd die sinds kort de naam 'Mgr. Schraven Tuin' draagt. Over de plek waar dit gerealiseerd werd, schrijft p. Wiel Bellemakers: ' Achter het generalaat in Rome ligt een villa die ooit bewoond werd door de grote staatsman Garibaldi. Daar mag niks gebouwd worden want dat alles is 'een staatsmonument'. Het behoorde aan de zusters van Vincent de Paul, die het cadeau gaven aan de Lazaristen. Deze deden er jaren nauwelijks iets mee want men had er geen mensen voor.
lees verder

een nieuw initiatief in China

Pastoor Anthony van Zhengding schreef in een brief: 'Gods genade zij met u. Wat u allemaal voor Mgr. Schraven doet is heilig. U doet dat samen met de martelaren zelf, want hun werk is nog niet af en wij, ikzelf met de priesters en de christenen van Zhengding zetten hun werk hier voort. Telkens als ik de afbeelding van de martelaren zie, ben ik tot tranen toe bewogen.
lees verder

een boek over bisschop Schraven en gezellen in Japan

In 2017 verscheen in Japan een boek onder de titel: 'Onderzoek naar het Zhengding Incident', met als ondertitel: 'De waarheid omtrent de moord op katholieke missionarissen'.

Aan de binnenkant van het boek staat geschreven: 'Als wij geen actie ondernemen, wordt het incident een twee massamoord van Nanking en een Troostmeisjes probleem. Het bronnenmateriaal laat ons zien dat de Japanse troepen de priesters niet gedood hebben'.
lees verder

hevige ophef over Mgr. Schraven en gezellen

Hoe is de afgelopen jaren in de media gereageerd op het verhaal van bisschop Schraven en gezellen?

In Europa is pas de laatste jaren via ingezonden artikelen in kranten gereageerd op de moord in China. Dit gebeurde vooral fel na het 'Ad Limina' bezoek van de Nederlandse bisschoppen aan Rome in 2014. Bisschop Frans Wiertz van Roermond moest namens de Nederlandse bisschoppen het woord voeren bij hun bezoek aan de 'Congregatie van de Heiligverklaringen' in Rome.
lees verder

de moordenaars van bisschop Schraven en gezellen...

Het is bekend dat bisschop Schraven c.s. vermoord werden door soldaten horende bij de Japanse stoottroepen. Na de verovering van Zhengding, zo staat te lezen, trokken deze troepen verder naar de grote stad Shijiazhuang, op 3 km afstand van Zhengding. Een stad die in 1900 bij de komst van Frans Schraven in China 1000 inwoners telde en momenteel de hoofdstad is van de provincie Hebei met 2-3 miljoen inwoners. De verovering zal niet moeilijk zijn geweest, want 2 dagen later bereikte het Japanse leger het dorp Meihua, waar een bloedbad volgde.
lees verder

kennismaking met Zhengding

In 2006 bij mijn eerste reis naar China bezocht ik na Peking als eerste de stad Zhengding puur vanuit toeristisch oogpunt. Ik was pas twintig jaar. En zo stond ik aan de voet van de pagode, waarvan nu blijkt dat bisschop Schraven en gezellen er in 1937 werden vermoord. Op die middag in juni heb ik er enkele uren doorgebracht. De hemel was die dag grijs wat een beetje mijn eerste ontmoeting met het provinciale China bedierf. Ik herinner me zelfs dat ik me daar bedroefd heb gevoeld zonder te weten waarom. Nu weet ik wél. Nu ben ik blij er heen te zijn gegaan, ook al heb er toen niet gebeden.
lees verder

korte berichten:

schenking aan de Mgr. Schraven stichting

'Ik heb altijd geweten dat ze ergens lagen, maar kon ze niet vinden', zei mevrouw Mariet van Vugt-Hermans bij de overhandiging van twee kleine borduursels op zijde aan de Mgr. Schraven Stichting. Ze zijn afkomstig van haar grootmoeder, de oudste zus van bisschop Schraven. 'Als kind al kreeg ik ze van mijn grootmoeder'. Het zijn twee kleine pareltjes van 11 x 5 cm. Aan de achterkant is het borduursel verstevigd met stukjes krantenpapier (in het Frans), vanwege de dunne zijde.
lees verder


Secretariaat Mgr. Schraven Stichting: Kloosterstraat 54, 6369 AE Simpelveld, tel. 0455445419
Website: www.mgrschraven.nl Contact: info@mgrschraven.nl
Facebook: www.facebook.com/mgr.schravenstichting
Bankrekening Mgr. Schraven Stichting: NL74RABO0148175341 BIC: RABONL2U.
Voorzien van de ANBI-status.