NIEUWSBRIEF
'MGR. SCHRAVEN EN GEZELLEN'
jaargang 11 nummer 62, nr. 3 2019
Uitgave van de 'Mgr. Schraven Stichting'

terug naar inhoudsopgave

korte berichten

1. schenking aan de Mgr. Schraven stichting

'Ik heb altijd geweten dat ze ergens lagen, maar kon ze niet vinden', zei mevrouw Mariet van Vugt-Hermans bij de overhandiging van twee kleine borduursels op zijde aan de Mgr. Schraven Stichting. Ze zijn afkomstig van haar grootmoeder, de oudste zus van bisschop Schraven. 'Als kind al kreeg ik ze van mijn grootmoeder'. Het zijn twee kleine pareltjes van 11 x 5 cm. Aan de achterkant is het borduursel verstevigd met stukjes krantenpapier (in het Frans), vanwege de dunne zijde.

Ongetwijfeld gemaakt door weeskinderen op zijn residentie in Zhengding. De Mgr. Schraven Stichting is bijzonder in haar nopjes met deze schenking.

2. Bestaat toeval?

Er wordt hard gewerkt aan het slotdocument voor de zaligverklaring van bisschop Schraven en gezellen. Daarin zijn ook de levensbeschrijvingen van de martelaren opgenomen. Alles moet in het Frans worden aangeleverd en gecorrigeerd door een iemand die Frans als moedertaal heeft. Verschillende personen werken daaraan mee. Na goedkeuring van de laatste biografie van een van de martelaren door Rome rijst de vraag: 'Wie zou deze tekst nu kunnen controleren?'. Terwijl daar over wordt nagedacht komt bij de Mgr. Schraven Stichting een mailtje binnen met de volgende tekst:

'Ik ben pastoor van de parochie waarvan één van jullie martelaren afkomstig is. Mijn bisschop heeft mij gevraagd een boek te schrijven over de heiligen van ons bisdom. Ik zou graag een hoofdstuk in dat boek wijden aan 'onze' martelaar. Ik heb op jullie website al een prima levensbeschrijving gevonden, maar zou graag wat meer willen weten. Hebben jullie al een boek over de martelaren en speciaal over hem?'.

Deze mail komt als een geschenk uit de hemel. Er kan worden gemeld dat er net een uitgebreide biografie klaar is, maar dat de taal nog gecorrigeerd moet worden. Spontaan biedt hij aan dit te doen. 'Ik ben leraar en gewend om teksten te corrigeren'. Tja, bestaat toeval?

Rabbijn Soetendorp zei eens: 'Toeval is Gods manier om anoniem te blijven'. Een bekend gezegde dat hierbij aansluit: 'Toeval is de schuilnaam van God'.

3. bisschop Schraven opgehangen?

Hoe groot de verwarring was na de verdwijning van Frans Schraven en gezellen op 9 oktober 1937, blijkt uit een onlangs opgedoken artikel in het Weekblad 'De Maandagmorgen' dat in Den Bosch op 22 november 1937 werd uitgegeven. 'Uit nadere mededeling blijkt dat Mgr. Schraven en gezellen door de bandieten, die een vete tegen de missionarissen hadden, te zijn vermoord. Zij werden geblinddoekt en naar een kamp dat 10 km buiten de stad lag, overgebracht. Hier zijn zij reeds daags daarna opgehangen'. Na de moord gonsde het 5 weken lang van de meest uiteenlopende berichten. Tien dagen eerder, op 12 november, waren de overblijfselen van de martelaren gevonden. Maar ja, toen bestond er nog geen mails, sms of apps om het vaderland te informeren.

Jaaragenda Mgr. Schraven Stichting 2019
- 19 maart: lezing te Tilburg
- 16 juni: Schravenwandeling
- 6 oktober: fietspelgrimage langs het Schravenpad
- 13 oktober: jaarlijkse Mgr. Schravenherdenking
- 23 november: Oecumenische Gebedsmiddag in Nijmegen. (voorlopig gepland)