NIEUWSBRIEF
'MGR. SCHRAVEN EN GEZELLEN'
jaargang 11 nummer 62, nr. 3 2019
Uitgave van de 'Mgr. Schraven Stichting'

terug naar inhoudsopgave

een boek over bisschop Schraven en gezellen in Japan

In 2017 verscheen in Japan een boek onder de titel: 'Onderzoek naar het Zhengding Incident', met als ondertitel: 'De waarheid omtrent de moord op katholieke missionarissen'.

Aan de binnenkant van het boek staat geschreven: 'Als wij geen actie ondernemen, wordt het incident een twee massamoord van Nanking en een Troostmeisjes probleem. Het bronnenmateriaal laat ons zien dat de Japanse troepen de priesters niet gedood hebben'.

In het boek wordt verondersteld dat Mgr. Schraven c.s. vermoord zijn door zgn. meelopers van het Japanse leger die uit waren op geld en kostbaarheden van de Europeanen. Misdadigers die gebruik maakten van de wanorde die ontstaan was door de inval van Japan in China. Het feit dat alleen maar Europese mannen zijn meegenomen is tekenend voor dit gebeuren. In het boek wordt gezegd dat het niet onmogelijk is dat het verhaal van de eis van 200 vrouwen als troostmeisjes en de ontvoering omdat hij weigerde hen af te staan, ontstaan is uit haat tegen de Japanners.

Het boek is tot stand gekomen dankzij een groep gelovigen en enkele historiespecialisten die zijn gaan onderzoeken naar wat er nu precies gebeurd is.