NIEUWSBRIEF
'MGR. SCHRAVEN EN GEZELLEN'
jaargang 11 nummer 62, nr. 3 2019
Uitgave van de 'Mgr. Schraven Stichting'

terug naar inhoudsopgave

hevige ophef over Mgr. Schraven en gezellen

Hoe is de afgelopen jaren in de media gereageerd op het verhaal van bisschop Schraven en gezellen?

In Europa is pas de laatste jaren via ingezonden artikelen in kranten gereageerd op de moord in China. Dit gebeurde vooral fel na het 'Ad Limina' bezoek van de Nederlandse bisschoppen aan Rome in 2014. Bisschop Frans Wiertz van Roermond moest namens de Nederlandse bisschoppen het woord voeren bij hun bezoek aan de 'Congregatie van de Heiligverklaringen' in Rome. Daar bracht hij bisschop Schraven en diens zaligverklaring ter sprake. Hij sprak daarbij de hoop uit dat bisschop Schraven door de kerk zou worden uitgeroepen tot 'patroonheilige' in de strijd tegen seksueel misbruik/ geweld'. Felle reacties in de media volgden toen de media berichtten dat Mgr. Wiertz had gepleit Mgr. Schraven tot patroonheilige te maken voor slachtoffers van seksueel misbruik/ geweld. Vrouwen en meisjes die zelf slachtoffer waren geworden van misbruik protesteerden. 'Waar de kerk het recht vandaan haalde voor hen te bepalen wat goed voor hen was'. In allerlei toonaarden verschenen reacties in kranten in allerlei landen. Was dit nou een typisch voorbeeld van 'nepnieuws' verspreiden? Ook nu nog tref je in artikelen dat verkeerd gebruikte citaat aan. Verdrietig en pijnlijk.

In het Verre Oosten reageerde men vanuit een andere positie. Bij ingezonden artikelen (er konden er zo'n 100 in het Engels verzameld worden) buitelden voor- en tegenstanders over elkaar heen en vlogen elkaar in de haren met ironie, in soms felle en sarcastische en hatelijke bewoordingen. Er werd soms grof geschut ingezet. Met name de rol van het Japanse leger in de Tweede Wereldoorlog en dit in verband met het bericht dat Japanners de daders zouden zijn, viel bij een aantal mensen in totaal verkeerde aarde. Het hele verhaal van Schraven kreeg in de reacties een politieke lading.

Tegenstanders ontkennen dat de moord ooit heeft plaats gevonden. 'Het is een leugen en de 'troostmeisjes' waren gewoon prostituees'. 'Het is zuivere propaganda'. 'Dit verhaal is voer voor de Chinese Communisten, die altijd slechte dingen willen publiceren over de Japanse troepen'. Zo wordt gezegd.

'Het verhaal van Schraven is een voorbeeld van het Japanse optreden onder de oorlog'. 'Schraven is een echte held. Hem zou een standbeeld moeten worden gegeven in het Vredespark van Hiroshima'.

Sommigen verbinden het verhaal van Schraven meteen aan het seksueel misbruik in de kerk en zijn niet in staat de zaken los van elkaar te zien. Schraven wordt in hun ogen door de kerk opgevoerd als een doekje voor het bloeden van de seksschandalen in de kerk.

Sommige briefschrijvers zijn zelf op onderzoek uit gegaan en stuitten op de grote verwarrende berichtgeving in de media wereldwijd over daders en motief na de moord. 'Waarom werden niet de Chinese priesters mee vermoord?' 'Waarom kwamen Japanners toestemming vragen om vrouwen mee te nemen?' 'Waren de Chinese vluchtelingen bij Schraven geen guerillastrijders?' Briefschrijvers verwoorden hun twijfel of de vrouwen na de moord wel echt gespaard bleven.

Na het lezen van vele reacties in het Verre Oosten kan alleen geconstateerd worden dat de Tweede Wereldoorlog nog steeds niet is afgelopen. Het is als een veenbrand en smeult onderhuids door en woekert voort in de harten van de mensen. Het verhaal van bisschop Schraven is een wind die het vuur ineens weer doet oplaaien.