NIEUWSBRIEF
'MGR. SCHRAVEN EN GEZELLEN'
jaargang 11 nummer 63, nr, 4 2019
Uitgave van de 'Mgr. Schraven Stichting'

terug naar inhoudsopgave

programma mgr. Schravenherdenking najaar 2019

Zaterdag 6 oktober:

Fietstocht langs het Mgr. Schravenpad

Zondag 13 oktober:

Afbeelding: De negen martelaren,
ontwerp door pater Jan Haen CssR
voor de kerkdeur van Zhengding.
Meer hierover in de volgende Nieuwsbrief.

10.30 uur plechtige herdenking van de marteldood van bisschop Schraven en gezellen tijdens de eucharistieviering in de kerk van Broekhuizenvorst, samen met in België en Nederland wonende Chinezen.

12.00: gezamenlijke lunch

13.30: Mgr. Schravenlezing: 'Is de paus gek geworden?'.

Pater Jeroom Heyndrickx van het Verbiest Instituut in Leuven reageert op het verwijt dat de paus geen afspraken met China had moeten maken, nu religies en gelovigen het in dit land steeds moeilijker krijgen. 'Hoezo, heeft de paus zo iets kunnen doen, juist in deze tijd'? Is een veel gehoorde opmerking.

16 november:

14.00 uur: Oecumenische gebedsmiddag rond het thema: 'Geweld tegen vrouwen'.
Plaats: Titus Brandsma Memorial te Nijmegen.

Concrete informatie volgt nog.