NIEUWSBRIEF
'MGR. SCHRAVEN EN GEZELLEN'
jaargang 11 nummer 63, nr, 4 2019
Uitgave van de 'Mgr. Schraven Stichting'

terug naar inhoudsopgave

ontmoeting met Chinese bisschoppen

(grotendeels ingekorte overname uit Verbiest Update nr. 48 2019)

Vijf bisschoppen uit China, behorend tot de leiders van de kerk in China, brachten van 16 tot 19 juli een bezoek aan België. Ze gingen in op de uitnodiging van Kardinaal Jozef De Kesel (bisdom Mechelen) voor 4 dagen uitwisseling en pastoraal bezoek aan de Kerk in België. Het bezoek werd georganiseerd door het Verbiest Instituut van de KU Leuven. Op 16 juli 2019 concelebreerden ze in de kathedraal van het bisdom Antwerpen en bezochten het Centrum van St. Egidio. De bisschoppen gingen op bedevaart naar het graf van Sint Damiaan in Leuven en daarna bezochten ze de faculteit theologie van de Leuvense universiteit en haar bibliotheek. De vijf bezoekende bisschoppen bezochten verder de twee centra van de Verbiest Stichting in Leuven met name het Verbiest Instituut KU Leuven dat zich engageert in academisch onderzoek van de geschiedenis en de huidige situatie van de Katholieke Kerk in China en eveneens het Chinees College dat pastorale samenwerking en uitwisseling bevordert met de Kerk in China. Het hoogtepunt van de bezoeken was voor de bisschoppen het bezoek bij Kardinaal De Kesel die hen had uitgenodigd in Mechelen. De bisschoppen hebben Kardinaal De Kesel vriendelijk uitgenodigd om dit of volgend jaar China te bezoeken op een moment dat past in zijn agenda.

Drie Nederlandse Lazaristen kwamen speciaal vanuit Nederland naar Leuven samen met een delegatie van tien bestuursleden en vrienden van de Bisschop Schraven Stichting om de bisschoppen te verwelkomen maar vooral om met hen hun belangrijk project te delen van de zaligverklaring van bisschop Schraven en acht andere missionarissen uit Nederland, Oostenrijk, Polen en Frankrijk die vermoord werden in Zhengding (Hebei, China) door het Japanse leger in 1937, omdat zij weigerden Chinese vrouwen over te leveren, die hun toevlucht hadden gezocht in de kerk, op de vlucht voor Japanse soldaten die kort voordien de stad Zhengding hadden veroverd.

 

De gasten bij het standbeeld van Theofiel Verbiest bij
het Chinees College in Leuven

Het verhaal van deze westerse missionarissen, die hun leven gaven om de Chinese vrouwen te beschermen tegen de agressieve Japanse soldaten maakte een diepe indruk, niet alleen op de bisschoppen maar op alle aanwezigen. Ze luisterden in stilte, diep ontroerd en zich afvragend hoe het mogelijk was dat deze historische feiten gedurende zoveel jaren verborgen werden gehouden voor de wereld totdat onloochenbare feiten ontdekt werden. In de uitwisseling tussen de bisschoppen en de aanwezigen, werd iedereen geraakt door het getuigenis van pater Wiel Bellemakers hoe hij als tienjarige jongen al geld inzamelde voor de kerk in China. Een liefde voor de kerk in China die nooit meer verdween, integendeel zich alleen maar verdiepte met deze ontmoeting in Leuven als een van de hoogtepunten. Frappant. Slechts één bisschop had ooit over dit verhaal gehoord. Er volgde vanuit de Chinese bisschoppen een duidelijke bevestiging en steun voor dit project. Ze boden het bestuur van de Schraven Stichting hun hulp aan.

Verder werden Luik en Banneux bezocht. Op zaterdag 20 juli 2019 gingen de bisschoppen naar Duitsland voor een bezoek van 4 dagen. Van daar kwamen ze terug naar Brussel voor een bezoek aan Scheut (Anderlecht), het moederhuis van de missionarissen van Scheut (cicm) om op bedevaart te gaan naar het graf van Theofiel Verbist, stichter van Scheut, die in 1868 gestorven is als missionaris in China.

Na terugkomst in China gaven de bisschoppen een reisverslag uit, een verslag met een boodschap. De concelebratie met de kardinaal van België betekende voor hen na zeventig jaar van isolement een invoegen in de universele kerk. Een gebeurtenis van formaat dus.