NIEUWSBRIEF
'MGR. SCHRAVEN EN GEZELLEN'
jaargang 11, nummer 64, nr. 4 2019
Uitgave van de 'Mgr. Schraven Stichting'

terug naar inhoudsopgave

terugblik mgr. Schravenherdenking 2019

'Wat een prachtige dag!'

'Wij zijn trots op hen, trots op hun moed en hun trouw aan de Heer'.

Deze woorden klonken uit de mond van de Chinese priester Vincent Wang tijdens de plechtige eucharistieviering op 13 oktober, de verjaardag van bisschop Schraven.

Een grote groep Chinezen uit heel Nederland (Groningen, Amsterdam, Den Haag enz.) kwamen naar Broekhuizenvorst om deze jaarlijkse herdenking bij te wonen. Vincent Wang schrijft hierover: 'Alle Chinese gelovigen waren steeds diep geraakt door het verhaal van bisschop en zijn lotgenoten, door hun grote liefde. Toen ik hen voor de viering in Broekhuizenvorst uitnodigde, toonden veel mensen grote interesse. Jammer genoeg konden veel van hen vanwege hun werk niet komen. Maar ik weet dat zij in hun hart met ons verbonden zijn geweest'.

Naast de Chinezen vulde de kerk zich met gasten uit Nederland en België. Uiteraard heel wat familieleden van bisschop Schraven, maar ook van de medemartelaren Toon Geerts uit Oudenbosch en van Antoon Biscopitch (Bratislava Slowakije). De zang tijdens de viering werd verzorgd door het eigen parochiële zangkoor en afgewisseld met Chinese liederen. Met de Chinese priester als hoofdcelebrant werd het een echte Chinese viering. Wat zou bisschop Schraven daar blij mee zijn geweest. Er volgde een inspirerende en frisse preek die uitblonk door actualiteit:

'Vandaag zijn wij hier in de kerk samengekomen als bloedverwanten van bisschop Schraven, en als familie vanwege het geloof in Jezus om hem, onze dierbare bisschop en zijn gezellen te gedenken.

 

Na de viering een foto van de Chinezen samen met twee
oud-missionarissen onder de Chinezen van Taiwan,
de paters Jan van Aert en Cor Willems uit Panningen.

Zij, die om anderen te beschermen, om Chinese vrouwen en hun kinderen te behoeden hun eigen leven gegeven hebben en hun bloed vergoten. Ja, ze waren anders vanwege hun cultuur en de kleur van hun huid. Maar ze waren ook niet anders omdat we zeker weten dat zij dit alles heel graag, met hart en ziel gedaan hebben. Chinese vrouwen en kinderen waren ook hun zusters en broeders, waren hun familie leden geworden, in Jezus Christus, de Heer. Precies, ze waren één familie geworden in Hem, met Hem en door Hem. 'Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor anderen', zegt Jezus. Bisschop Schraven en zijn lotgenoten hebben Jezus letterlijk gevolgd tot het uiterste toe.

Een zeer goed verzorgde lunch volgde in 'Ald Vors'
met meer dan 40 personen. Een gezellig samenzijn.

Wij zijn trots op hen, trots op hun moed en hun trouw aan de Heer. Wij danken hen.

Omwille van hen willen wij de Heer loven en prijzen, en dankzeggen'.

De predikant legde een verbinding met onze tijd waarin muren tussen volken worden opgetrokken, waar verdraagzaamheid en solidariteit onder de volken zoek is. Er wordt zoveel bloed vergoten omdat mensen niet als broeders en zuster willen samenwonen. Bij God bestaat geen onderscheid van personen. Hij zal nooit mensen uitsluiten op grond van ras, cultuur of godsdienst. God heeft geen lievelingskinderen en evenmin stiefkinderen. Bij God zijn alle mensen gelijk, of wij nu een zwarte, gele of blanke huidskleur hebben, of wij Nederlanders en Duitsers zijn, of wij Chinezen en Japanners zijn, of een andere nationaliteit hebben. Ja, in hem bestaan geen vreemdelingen en geen grenzen. Wij zijn allemaal kinderen van een God, dezelfde vader. Zo heeft ook bisschop Schraven geleefd.

Ook dit haar bezochten de Chinese gasten het geboortehuis
van bisschop Schraven in Lottum.