NIEUWSBRIEF
'MGR. SCHRAVEN EN GEZELLEN'
jaargang 11, nummer 64, nr. 4 2019
Uitgave van de 'Mgr. Schraven Stichting'

terug naar inhoudsopgave

de jaarlijks mgr. schravenlezing

door pater Jeroom Heyndrickx van het Verbiest Instituut in Leuven.

Een zeer gedegen en doorwrocht betoog hield p. Jeroom Heyndrickx over de overeenkomst die China en Rome in september afgelopen jaar sloten. Een historische gebeurtenis van formaat. In grote lijnen schetste de inleider hoe de Kerk én China in de 19de en 20ste eeuw gewond waren geraakt en totaal van elkaar waren verwijderd. Het streven van communisten naar een onafhankelijke kerk betekende een radicale breuk tussen beide. De relatie werd er een van harde confrontatie. Sindsdien zijn beide, China en Rome veranderd.

Tegen deze achtergrond is het werkelijk een doorbraak dat beide 'gewonde partners' nu in gesprek zijn waarin zij op zoek zijn naar 'gemeenschappelijke grond' in plaats van voortdurende confrontatie. Beide gesprekspartners proberen daarin de problemen van het verleden te overstijgen en nieuwe wegen naar de toekomst te vinden.

De overeenkomst van september 2018 is daarin een eerste stap die verre van volmaakt is. Het belangrijkste is dat men met elkaar praat en dat men samen verder wil komen. Er zijn nog grote obstakels te overwinnen. Helaas worden beide gesprekspartners daarin gehinderd door verzet in eigen kring. Belangrijk is dat de laatste pausen onverstoord de dialoog willen voortzetten. Negatieve ontwikkelingen in China zelf veroorzaken daarbij grote verwarring. Niettemin is het uiterst belangrijk dat men verder praat en uiteindelijk geraakt tot een definitief akkoord tussen beide gesprekspartners.

De lezing in het Engels is op verzoek te krijgen bij de Mgr. Schraven Stichting of via de website te downloaden.

Een dialoog tussen China en Rome in de steigers zoals de kerk van Broekhuizenvorst.