NIEUWSBRIEF
'MGR. SCHRAVEN EN GEZELLEN'
jaargang 11, nummer 64, nr. 4 2019
Uitgave van de 'Mgr. Schraven Stichting'

terug naar inhoudsopgave

informatiebijeenkomst over de 'helse liefde'

door Ivonne van der Kar

Op maandag 23 september kwam een onverwacht grote groep zangers en zangeressen bij elkaar in het buurthuis van Sambeek. Ze waren allemaal gekomen omdat ze een Facebook-uitnodiging van dirigent/regisseur en musicus Roel Verheggen hadden gelezen. Ook in verschillende kranten of lokale huis-aan-huisbladen had de uitnodiging gestaan.

De enthousiaste zangers namen plaats in de grote zaal en daar vertelde Harry Schraven, voorzitter van de Schraven Stichting en familie van de bisschop, over het leven en over de dood van Frans Schraven. Een voor bijna alle aanwezigen onbekend verhaal.

Roel nam vervolgens het woord en vertelde over het door hem geschreven script gebaseerd op de laatste levensjaren van Frans Schraven in China. In het script wordt dit verhaal afgewisseld met een hedendaags verhaal over huiselijk geweld.

Roel heeft het verhaal opgebouwd in 13 scènes met aan het einde telkens een prachtige hedendaagse song die door de hele zaal vol enthousiasme werd herkend en meegezongen.

De aanwezige, vooral vrouwelijke zangers, kregen steeds meer zin om mee te doen aan deze mooie muziekproductie.

Roel legde uit dat in januari met repetities begonnen zal worden en dat de première gepland staat voor zondag 11 oktober 2020 in Lottum.

Tot slot werden formulieren rondgedeeld waarop de aanwezigen zich konden aanmelden, hetgeen een koor van meer dan 50 potentiële zangers en zangeressen opleverde.

Verschillende paters Lazaristen waren deze avond ook vertegenwoordigd in Sambeek. Zij verbaasden zich over de grote groep vrolijk meezingende mensen uit de hele regio die allemaal gemotiveerd zijn het levensverhaal van Schraven door te vertellen. Het mooie is dat in dit bijzondere muziekproject het levensverhaal van Schraven verteld wordt op een manier die ook in het heden een verschil maakt.

Louise, een vrouw van nu, leeft in een gewelddadige relatie, maar gemotiveerd door het verhaal van Frans Schraven vindt ze de kracht in zichzelf om haar leven te veranderen.

U gaat zeker nog meer horen over dit mooie nieuwe muziekproject!

Reacties na afloop:

'Roel, complimenten voor de infoavond 'Helse Liefde' van afgelopen maandag. Informatief, ontspannen, motiverend. Prachtige opkomst. Klasse!'

'Wat een opkomst! Geweldig dat we met zoveel personen deze prachtige voorstelling willen gaan maken. We starten in januari met een groep van zo'n 50 mensen!'

De regisseur laat weten aan de deelnemers weten:

'Nogal wat mensen hebben interesse in een rol, maar het aantal rollen is beperkt. Zeer waarschijnlijk gaan we werken met 2 casts, zodat meer mensen de kans krijgen om een rol te spelen. Van de ene kant handig om 2 mensen per rol te hebben in het geval iemand onverhoopt niet kan, van de andere kant willen we de voorstelling meerdere keren gaan spelen, dus komt iedereen goed aan bod'.