NIEUWSBRIEF
'MGR. SCHRAVEN EN GEZELLEN'
jaargang 11, nummer 65, nr. 6 2019
Uitgave van de 'Mgr. Schraven Stichting'

terug naar inhoudsopgave

feest in Hong Kong

Op 7 december is in Hong Kong een bijzonder feest gevierd. Pater Benedict Chiao, trappist, vierde zijn 101ste verjaardag en tevens zijn 70 jarig priesterfeest. Deze monnik, jarenlang abt van het trappistenklooster in Hongkong, was in zijn jeugd misdienaar van bisschop Schraven. Zijn vader was de rechterhand van de bisschop. 'Toen bisschop Schraven op 9 oktober 1937 naar de brandstapel werd weggevoerd, had ik maar uit het raam hoeven kijken, want wij zaten in de schuilkelder naast de eetzaal'. Pater Benedict was altijd een groot bewonderaar van de bisschop en pleitbezorger voor de zaligverklaring. Het trappistenklooster in Hong Kong stond oorspronkelijk in Zhengding. Bisschop Schraven had hen daar naar toe gehaald. Bij de komst van de communisten vluchtte de communiteit naar de provincie Sichuan waar ze opnieuw begon. In 1949 na de communistische machtsovername maakte men na een avontuurlijke vlucht de overstap naar Hong Kong. In dat jaar werd pater Benedict priester gewijd om te gaan pionieren op het eiland Lantao.

 

Pater Benedict in een rolstoel na een beenbreuk.
Naast hem kardinaal Tong en kardinaal Zen.

En uiteraard moest hij ook de feesttaart aansnijden, omgeven
door andere jubilarissen in het bisdom Hong Kong.