NIEUWSBRIEF
'MGR. SCHRAVEN EN GEZELLEN'
jaargang 11, nummer 65, nr. 6 2019
Uitgave van de 'Mgr. Schraven Stichting'

 

terug naar inhoudsopgave

uit het gastenboek van de gedenkkapel

Sinds de inzegening van de Gedenkkapel in 2012 is er een gastenboek aanwezig, waarin gasten hun reacties kunnen geven. Indrukwekkende reacties zijn er te lezen. Een greep uit de vele reacties:

'Een indrukwekkend verhaal van Mgr. Schraven en de strijd tegen vrouwenhandel en uitbuiting.' (kc)

'Frans Schraven en zijn dappere geestgenoten zijn een zegen voor de mensen'. (lg)

'Ik ben zeer onder de indruk... Dit levensvoorbeeld dient bekendheid te krijgen'. (hs)

'Ik ben God dankbaar om herinnerd te worden aan het levende geloof van bisschop Schraven en gezellen. Moge het een zegen zijn voor ons allen'. (tvr)

'Het is belangrijk dat de herinnering aan deze moedige mannen wakker gehouden wordt, voor ons nu en onze kinderen en kleinkinderen'. (wg)

'Moge het dappere getuigenis van bisschop Schraven niet vergeten worden en blijvend christenen en niet-christenen inspireren zich in te zetten voor armen en verdrukten, waar ook ter wereld'.

'Ontroerd en geïnspireerd door het getuigenis van Mgr. Schraven en gezellen. Zij hebben een heel speciale boodschap voor de kerk, maar ook voor de hele wereld en voor China'. (jh)

'We hopen op een spoedige erkenning van het offer dat deze mensen brachten voor hun medemensen, zowel door de Chinese overheid als door de kerk'. (sz)

'In dankbaarheid voor het offer van hun leven, bij het brengen van de blijde boodschap van deze martelaren'. (KdG)

'Opnieuw onder de indruk van deze grote getuigen'. (jp)

'Een zeer indrukwekkende geloofsgetuigenis! 'Liefde zij daad', zei Vincent de Paul. Laten we ons door dit getuigenis bemoedigen ons wereldwijd voor het leven van vrouwen in te zetten'. (bs)

'Zegen over mensen als Frans Schraven die de vrouwelijke waardigheid beschermden, speciaal in deze metoo dagen'. (fvp)

'Een heel mooie gedenkplaats voor deze kanjers'. (a)

'In China gevallen en in Broekhuizenvorst geëerd'. (mt)

'Bedankt voor dit soort mensen'. (jb)

'Indrukwekkend en mooi om hier te zijn'. (ts)

'Ik ben er stil van'. In heel kleine letters: 'Deze kerk is ontzagwekkend'.