NIEUWSBRIEF
'MGR. SCHRAVEN EN GEZELLEN'
jaargang 11, nummer 65, nr. 6 2019
Uitgave van de 'Mgr. Schraven Stichting'

 

terug naar inhoudsopgave

Chinareis 2021

In april 2021 is het honderd jaar geleden dat Frans Schraven in China door zijn neef Frans Geurts tot bisschop werd gewijd. Dat eeuwfeest moet gevierd worden met de gelovigen uit het vroegere bisdom van Frans Schraven, het huidige Shijiazhuang. In samenwerking met het Verbiest Instituut in Leuven en waarschijnlijk het Huis voor de Pelgrim wordt gewerkt aan een nieuwe pelgrimage. Momenteel wordt in China overlegd met de Chinese Bisschoppenconferentie en de Chinese autoriteiten.

 

De officiële foto na de wijdingsplechtigheid in 1921.
In het midden bisschop Frans Schraven, met naast hem
de vertegenwoordigers van Frankrijk en Nederland.
Tweede rechts van hem zit Mgr. Frans Geurts
en naast hem Mgr. de Vienne, zijn voorganger.

In een brief schrijft Frans aan zijn familie:

Beste familie,

Jullie hebben al het nodige gehoord over mijn bisschopswijding. Een korte reactie van mijn kant.

De benoeming kwam bij mij niet onverwacht. De vicaris generaal van het bisdom, die geliefd is bij alle priesters en gelovigen, weigerde pertinent bisschop te worden. Ik ben na twaalf jaar afwezigheid pas weer terug in dit bisdom en niet bij iedereen bekend. Toen kwam mijn persoon in beeld vanwege mijn bestuurlijke ervaring. Nee, ik zat er niet op te wachten. Mijn hart ging altijd uit naar het pastorale werk onder de mensen. Als bisschop sta je teveel boven de mensen en kijken ze naar je op. Maar ja, zoals jullie weten, gehoorzaamheid aan je oversten is een schone deugd.

Natuurlijk is het eervol, maar ook een zeer zwaar kruis. Ik weet al te goed hoe groot de verantwoordelijkheid is een bisdom te leiden in een land, waar steeds burgeroorlog heerst en dat geteisterd wordt door overstromingen, cholera, tyfus en pest. Het ergste op dit moment is de hongersnood. Zoveel duizenden mensen sterven van de honger, kinderen worden verkocht, mensen maken in alle wanhoop een einde aan hun leven door vergif in te nemen of mensen verhuizen naar elders. Grote drama's spelen zich hier af. We hebben een groot gat in de financiën moeten maken om mensen te helpen.

De plechtigheid van de wijding werd verricht door onze neef Frans Geurts. De kerk was tot de nok toe gevuld met mensen. Indrukwekkend. Jammer dat het weer niet meewerkte. Het regende de hele dag. 's Middags kon aan de gasten slechts een sobere maaltijd worden voor gezet vanwege de hongersnood. Alle gasten was gevraagd na het eten zo snel mogelijk naar huis te gaan om zo eten te besparen in deze barre tijden.

Jullie laten mij weten mij na 20 jaar graag terug te willen zien in Nederland, maar ik kan toch geen snoepreisje maken nu mijn mensen honger lijden.

Bid voor mij en mijn hongerlijdende kudde!

Frans Schraven