NIEUWSBRIEF
'MGR. SCHRAVEN EN GEZELLEN'
jaargang 11, nummer 65, nr. 6 2019
Uitgave van de 'Mgr. Schraven Stichting'

 

terug naar inhoudsopgave

verzoek uit China

Enige tijd geleden kwam de volgende brief binnen van de pastoor van Zhengding, waar bischop Schraven bisschop was en is vermoord:

Hallo, meneer Wensheng (Chinese spelling van de naam Vincent), in wie de Heer Jezus welbehagen vindt (kerkelijk begroeting):

Op 9 oktober hebben wij hier, samen met andere priesters van ons bisdom en veel medegelovigen gebeden voor bisschop Schraven en zijn metgezellen. Eigenlijk hebben wij afgelopen jaar ook hetzelfde gedaan. Wij willen daarmee doorgaan en een goede traditie voor onze parochie laten worden.

Wij verwachten en bidden dat de bisschop en zijn metgezellen zalig verklaard kunnen worden. Met alle christenen in ons bisdom zien wij ernaar uit dat deze dag zo snel mogelijk komt.

Daarvoor willen wij zelf ook wat doen, namelijk de kerk opknappen. Onder andere, willen wij de drie voordeuren van de kerk versieren met afbeeldingen:

1. van Onze Lieve Vrouw van Onbevlekte Ontvangenis, die patrones van onze kerk is

2. van Vincentius, de stichter van de congregatie waar bisschop Schraven bij hoorde en

3. van bisschop Schraven en zijn metgezellen.

Wij willen het verhaal van hun martelaarschap zichtbaar maken. Graag willen wij koper in plaats van hout gebruiken. Hierbij hebben wij jullie hulp nodig. Zou jullie kunstenaar in Nederland bereid zijn ons plan te helpen realiseren? Bij voorbaat veel dank.

Ten slotte, onze beste wensen, hartelijke groeten aan allen, alle medebroeders van de congregatie van heilige Vincentius en aan alle familieleden van bisschop Schraven.

Met Gods zegen. Pastoor Anthony Sun van Zhengding.

Pater Jan Haen, kunstenaar, die ook de Mgr. Schravenkapel realiseerde maakte en prachtig ontwerp voor de kerkdeuren en meer dan dat, hij betrok er ook de ramen boven de deuren bij. Op de linker deur: de heilige Vincent de Paul, stichter van de Lazaristen en zuster Louise de Marillac, stichteres van de Dochters van Liefde. In het midden O. L. Vrouw en rechts Mgr. Schraven en gezellen. Het ontwerp is aangekomen in China en wordt nu gerealiseerd. Voor de kerk loopt een drukke straatweg. Zo kunnen alle passanten kennis maken met de martelaren van Zhengding.

Pastoor Anthony reageerde: 'Wanneer ik de afbeelding van de martelaren zie, ben ik tot tranen toe bewogen.

De parochie van Zhending moet aan iedereen de daden van de bisschop en zijn metgezellen bekend maken en ook de Vincentiaanse geest in deze streek verspreiden'.