NIEUWSBRIEF
'MGR. SCHRAVEN EN GEZELLEN'
jaargang 11, nummer 65, nr. 6 2019
Uitgave van de 'Mgr. Schraven Stichting'

 

terug naar inhoudsopgave

eerbetoon aan bisschop Frans Geurts in China

Bij gelegenheid van Allerzielen vond in China een opmerkelijke viering plaats waar eer werd gebracht aan Mgr. Frans Geurts, neef en wijbisschop van bisschop Frans Schraven. Dit jaar werd in het midden van het kerkhof in de plaats Shisan, 80 km ten noorden van de miljoenenstad Tangshan een groot eremonument opgericht voor de bisschoppen van het vroegere bisdom Yungpingfu/Lulong. Op een grote steen heeft een kunstenaar de beeltenis van Mgr. Geurts gegraveerd met uitleg over zijn persoon.

Op 2 november celebreerde de huidige bisschop van Tangshan Mgr. Fang samen met meer dan 20 priesters en 500 gelovigen een eucharistieviering om de overleden bisschoppen van het bisdom onder wie Mgr. Frans Geurts te gedenken.

Zo'n herdenking zal voortaan twee keer per jaar plaatsvinden en wel met Allerzielen en op 5 april als in heel China het Qingming of Ching Ming festival plaats vindt, ook wel bekend als de 'Dag van de bewening van de graven'.

Mgr. Frans Geurts werd na zijn overlijden in Yungpingfu begraven op een van de heuvels die de stad omgeven. Tijdens de Culturele Revolutie wilden de Rode Gardisten het graf openen. Gelovigen waren hen voor en namen alle resten mee. Die worden nu nog steeds door hen bewaard. Het ligt in de bedoeling dat Mgr. Geurts op het 'kerkhof van de bisschoppen' herbegraven zal worden.